XContest 2008

Zapomenuté heslo?

Pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE VÍKEND CUP 2008

1. Všeobecné informace

1.1. Popis
Víkend Cup
je seriálovou přeletovou soutěží, která probíhá v předem daných 10-ti víkendech (kolech) a ve které se hodnotí jednotlivé výkony pilotů na základě definovaného záznamu letu pořízeného letovým zapisovačem dle pravidel ČPP.

1.2. Účast
Soutěže Víkend Cup se v daných kolech automaticky účastní všichni účastníci ČPP, kteří splní pravidla ČPP a zároveň:

  • přihlásí přelet z daného kola na web Víkend Cup nebo ČPP nejpozději do pondělní půlnoci (00:00 UTC, tj. 02:00 SELC úterý) bezprostředně následující po příslušném víkendovém kole.
  • splní podmínku letová oblasti - započítávají se všechny lety, u kterých minimálně 1 platný bod leží na území ČR.
  • oproti ČPP je možné přihlásit i lety z jiných soutěží konaných ve dnech Víkend Cup.

1.4. Organizátor a vyhlašovatel soutěže
Organizátor i vyhlašovatel soutěže je server XContest.org.

1.4. Startovné
Žádné startovné není vyžadováno.

2. Termíny jednotlivých kol

3. Podmínky platnosti jednotlivých kol

Každé jednotlivé kolo je platné pokud v součtu obou soutěžních dní:

  • minimálně 10 pilotů přihlásí přelet delší než 10km

4. Bodování, výsledky a vyhlášení výsledků

4.1. Bodování jednotlivých letů probíhá podle pravidel ČPP.

4.2. Každé kolo, které splní podmínku platnosti, bude vyhlášeno v úterý bezprostředně následující po daném kole. V každém kole budou oceněni cenami od našich partnerů 3 nejlepší piloti dle oficiálních výsledků kola. Každému pilotovi se pro pořadí v daném kole počítá 1 nejlepší let.

4.3. Do celkového pořadí Víkend Cup budou počítány 4 bodově nejhodnotnější výkony. Vítězí pilot s nejvyšším počtem započtených bodů. Vyhlášena budou pouze Open kategorie (všichni piloti).

4.4. Oficiální vyhlášení výsledků zajistí organizátor.

4.5. Ceny z neplatných kol budou slosovány během oficiálního vyhlášení celkových vítězů. Do slosování postoupí všechny lety ze soutěže Víkend Cup.

5. Protesty

5.1. Protesty

Každý účastník může podat protest organizátorovi soutěže proti výsledkům jednoho letu, ohodnocení účastníka, nebo proti porušení pravidel Víkend Cup včetně zákonných omezení a předpisů. Protest musí být písemně (e-mailem) nahlášena organizátorovi soutěže, který jej prošetří.

5.3. Lhůty, poplatek

Protest proti neuznání jednotlivého letu nebo proti účastníkovi je možné podávat do 2 dnů po zveřejnění výkonu na webu Víkend Cup. Na protest bude reagováno ve lhůtě 1 týden od doručení. Poplatek za podání protestu je 1.000,- Kč, v případě kladného vyřízení se poplatek vrací. Právní cesta je vyloučena.

6. Ostatní

Všechna další ustanovení, která neřeší pravidla Víkend Cup jsou řešena pravidly ČPP.Generální partner:

 logo CZECHOSTAV

Hlavní partneři:

 logo Foto MoravaSections: