X C o n t e s t   2 0 1 5

Zapomenuté heslo?

Pravidla přidružených soutěží

Gradient České nebe 

Soutěž pro lety na území Česka (alespoň 1 bod tracklogu musí být uvnitř hranic České republiky).

Kategorie

Soutěž je vypsána ve 2 kategorích:

 • Serial - pro lety na všech certifikovaných jednomístných padácích (max. EN-D/LFT 2-3)
 • Standard - pro lety na certifikovaných jednomístných padácích (max. EN-B/LFT 1-2)

V obou kategoriích je pořadí určeno součtem bodů 4 nejlepších letů.

Účastníci

Všichni piloti přihlašující lety do ČPP s výjimkou pilotů, kteří se v ČPP 2010-2012 umístili v kategorii Open do 15. místa včetně.

Započítané lety

Všechny lety přijaté do ČPP 2013 s omezením na certifikovaná křídla (nejen model, ale i velikost) a území Česka.

Ceny

Hlavní cena pro vítěze kategorie Serial a vítěze kategorie Standard bude certifikovaný jednomístný padákový kluzák od firmy Gradient dle vlastního výběru. Piloti na 2. a 3. místě v obou kategoriích obdrží věcné ceny.

Partnerem soutěže je firma Gradient.


Alpské nebe

Soutěž pro lety na území Alp, tj. se startem uvnitř území "Alpy" (viz mapka).

ALPS region

Pořadí určeno součtem bodů 4 nejlepších letů.

Účastníci

Všichni piloti přihlašující lety do ČPP.

Započítané lety

Všechny lety přijaté do ČPP 2013 s omezením na území Alp.

Disciplíny

Stejné jako v ČPP, ale volný let (VP) může být vyhodnocen jako let na přímou vzdálenost s koeficientem 1.5, pokud je to pro pilota bodově výhodnější.

Disciplíny jsou tedy následující:

 • FAI trojúhelník - koeficient 1.4
 • plochý trojúhelník - koeficient 1.2
 • volný let (klasický, přes 3 otočné body) - koeficient 1.0
 • let na přímou vzdálenost - koeficient 1.5

Přímá vzdálenost je vzdálenost mezi 2 nejvzdálenějšími body tracklogu. U letů vyhodnocených jako let na přímou vzdálenost bude ve skóre pro Alpské nebe jako vzdálenost uvedena přímá vzdálenost (kratší než vzdálenost VP uvedená v ČPP) a jako bodová hodnota vzdálenost násobená koeficientem 1.5 (vyšší než bodová hodnota VP v ČPP).

Ceny

Hlavní cena pro vítěze bude Android zařízeni vhodné jako navigační přístroj pro paragliding. Piloti na 2., 3. a 4. místě obdrží věcné ceny.

Partnerem soutěže je firma Hanka Mochov s r.o.


Čokoládový klub kilařů

Kategorie

Soutěž je vypsána ve 2 kategorích:

 • Klub kilařů - skóre je určeno počtem letů >= 100 km
 • Klub 2kilařů - skóre je určeno počtem letů >= 200 km

Společná pravidla

 • vzdálenost je vždy určena jako volný let přes 3 OB
 • do skóre se započítavají max. 2 lety z jednoho letového místa. Letové místo musí být oficiální nebo běžně používané (v databázi XContestu). Pokud letové místo není v databázi XContestu a jedná se o oficiální nebo běžně používané, může být přidáno na základě žádosti pilota.
 • v případě rovnosti počtu letů rozhoduje vyšší maximální dosažená vzdálenost nejlepšího letu (VP přes 3 OB).

Účastníci

Všichni piloti přihlašující lety do ČPP.

Započítané lety

Všechny lety v ČPP 2013 nad 100, resp. 200 km.

Ceny

 • Klub kilařů - prvních 10 pilotů obdrží za každý započítaný přelet 1 čokoládovou zlatou cihlu. Pilot na 3. místě navíc+50% cihel, na 2. místě navíc +100%, na 1. místě navíc +200%.
 • Klub 2kilařů - prvních 5 pilotů obdrží za každý započítaný přelet 2 čokoládové zlaté cihly. Pilot na 3. místě navíc+50% cihel, na 2. místě navíc +100%, na 1. místě navíc +200%.

Příklad: Vítěz klubu kilařů se 14 započítanými lety obdrží 42 čokoládových zlatých cihel.

Partnerem soutěže je firma Čokoládovny Fikar s r.o.

Největší Čech

Kategorie pro nejlepšího letce na území Česka bez jakýchkoliv omezení.

Kategorie bude vyhlášena, pokud nejlepší pilot dle žebříčku Česko Open dosáhne lepšího bodového skóre než vítěz kategorie Gradient České nebe Serial a zároveň se bude jednat o jiného pilota.

Vyhlášen bude vítěz kategorie a získá party soudek piva Svijanský kníže.

 Hlavní partneři:

 logo Niviuk logo Easyfly.cz - Advance logo NOVA logo UP logo MAC Para logo Airdesign logo OZONE logo Sky paragliders logo Axispara

Partneři:

 logo Paraevoluce

Mediální partneři:

 logo PILOT - bulletin Letecké amatérské asociaceSections: