X C o n t e s t   2 0 1 5

Forgotten password?

Reguli

Romania XC


1. Prezentare:

Romania XC este Campionatul Naţional de Zbor de Distanţă Liberă cu Parapanta şi deltaplan, ce se desfăşoară în perioada 1 octombrie - 30 septembrie a anului urmator (anul sezonului). Zborurile competitorilor vor fi înregistrate cu aparate GPS şi descarcate prin internet pe serverul XContest.

Competiţia se desfăşoară la următoarele clase :

PG Open - orice tip de parapanta, fara restricţii.

PG Serial - numai parapante care sunt omologate până la LTF (DHV) 2-3 sau EN- D inclusiv.

PG Sport - numai parapante care sunt omologate până la LTF (DHV) 2 sau EN- C inclusiv.

PG Standard - numai parapante care sunt omologate până la LTF (DHV) 1-2 sau EN- B inclusiv.

PG Feminin - pentru concurentele de sex feminin.

PG Tandem - pentru parapantele de clasă biplace.

PG Club- pentru cluburile ale căror piloţi participă la campionat, însumând punctajele celor mai buni 6 piloţi de la fiecare club.

Clasa HG Open : concurenţii care zboară cu deltaplane.

Clasa RW Open : concurenţii care zboară cu aripi rigide.

La fiecare clasă de mai sus se va desemna Campionul Naţional , pilotul care a obţinut cel mai mare punctaj la clasa respectivă.

La clasa Club se va desemna Campioană Naţională, echipa clubului care va obţine cel mai mare punctaj.


2. Echipa tehnică:

Orga nizatori: Aeroclubul Turbulencia şi XContest

Adresă mail pentru contact: xc@turbulencia.ro

3. Procedura de înscriere:

To ţi participanţii la această competiţie trebuie să deţină licenţă de pilot parapante si/sau deltaplan în termen de valabilitate, pentru clasa respectivă. Echipamentul de zbor trebuie să fie conform cu reglementările în vigoare.

Nu se percepe taxă de înscriere.

Înscrierea se face completând formularul de înscriere din pagina de internet a concurs ului, la https://www.xcontest.org/romania/inregistrare/

Nu există limită de timp pentru înscriere.


4. Regulament:

Competitia incepe la data de 1.10. si se încheie la 3.10 anul urmator (al sezonului).

Sunt acceptate în competiţie doar zborurile efectuate pe teritoriul României.

Până la data de 30.09 a sezonului se pot acumula puncte prin zboruri de distanţă care vor fi punctate dupa distanţa parcursă şi dificultatea traseului (vezi art.7).

Piloţii înscrişi în concurs pot decola oricând si oriunde (de pe teritoriul Rom â niei şi în perioada specificată).

Este acceptată atât decolarea normală cât şi decolarea prin tracţiune la mosor.

Responsabilitatea pentru descarcarea datelor de pe GPS şi corectitudinea informaţiilor transmise îi revin exclusiv competitorului.

Zborurile descărcate dupa data de 30.09 a sezonului nu vor mai fi luate în considerare.

5. Clase:

Schimbarea parapantei în perioada competiţiei este permisă, acelaşi pilot putând concura la diferite clase (vezi art.1 ). De asemenea concurentele/ţii de la clasele Feminin intră automat în celelalte clase, conform clasificării parapantei; cei/cele de la clasa tandem punctează şi la open.


6. Reguli de zbor

Zborurile trebuie efectuate în concordanţă cu toate legile aplicabile naţionale şi/sau internaţionale. Pilotul este singurul răspunzator pentru îndeplinirea acestor condiţii legale. Daca un pilot este avertizat sau sancţionat de autoritatea şi/sau autorităţile de control al traficului aerian, organizatorii acestui concurs îşi rezervă dreptul de a invalida şi elimina din clasament asemenea zboruri. Intră în responsabilitatea pilotului să zboare în afara spaţiului aerian controlat, în cazul în care nu deţine aprobarea corespunzătoare pentru a zbura în spaţiu aerian controlat.


7. Evaluarea zborurilor:

Fiecare participant trebuie să dispună de un aparat (GPS) capabil sa memoreze atât coordonatele cât şi altitudinea traseului parcurs.Este responsabilitatea exclusivă a competitorilor de a furniza fişierele cu datele zborurilor în format .igc cu toate informaţiile necesare prelucrării datelor. Fişierele .igc trebuie să conţină semnătură digitală (G-record) validă. Zborurile care nu au semnătura digitală validă, vor putea fi văzute în lista zborurilor şi în scorul zilnic dar nu vor influenţa clasamentul. Intervalul de timp dintre două puncte succesive nu trebuie să depaşească 25 de secunde (interval de înregistrare recomandat: între 5 şi 15 secunde). În cazul excepţional de nerecepţionare de date de către GPS, sunt permise maxim 2 pauze de maxim 15 minute din înregistrarea zborului, dar nu e permisă oprirea gps-ului in timpul acestor întreruperi de semnal.

Programele recomandate pentru descărcarea zborurilor sunt GpsDump şi MaxPunkte.

Un zbor are punctul de start, 3 puncte de întoarcere si punctul de finish. Dacă distanţa dintre decolare si aterizare este mai mica de 20% din totalul distanţei dată de cele 3 puncte de întoarcere, zborul e punctat ca triunghi. Triunghiul cu cea mai mică latură mai mare de 28% din totalul triunghiului este FAI.

Punctajul se face astfel:

1,00 pct./km pentru distanţă liberă

1,20 pct./km pentru triunghi plat

1,40 pct./km pentru triunghi FAI

Zborurile trebuie declarate (transmise la server) în maxim 14 zile de la efectuarea lor, dar nu mai târziu de 30 septembrie (anul sezonului). Zborurile nu pot fi declarate după termenul limită.

Clasamentul se face luând în considerare cele mai bune 6(şase) zboruri ale fiecarui competitor.  

8. Rezultate şi premii:

 Rezultatele parţiale vor fi afişate în permanenţă pe pagina de internet a concursului. 
Premiile vor fi anunţate pe site-ul http://www.turbulencia.ro / în funcţie de fondurile şi sponsorizările colectate, la fel ca şi data si locaţia premierii. 
Prezenţa celor premiaţi la ceremonie este obligatorie, în caz contrar premiile vor fi acordate următorului/lor clasat/ţi.

9. Contestaţii:

Contestarea rezultatelor altor competitori este permisă. Contestaţiile se pot face în maxim 3 zile de la declararea zborului de către concurentul inculpat ,nu mai târziu de 3 octombrie (anul sezonului) , când concursul se va declara închis. Contestaţia implică o taxa de 50 lei care se returnează contestatarului în cazul unei rezoluţii favorabile. 
Contestaţiile se trimit prin email la xc@turbulencia.ro , contestaţiile telefonice sunt nule. 
Contestaţiile împotriva violării spaţiului aerian controlat nu vor fi soluţionate de organizatorii acestui concurs . Autoritatea şi/sau autorităţile naţionale de control al traficului aerian sunt singurele responsabile pentru observarea spaţiului aerian şi luarea măsurilor legale.


10. Răspundere

 
Organizatorii nu răspund de eventualele accidente suferite de concurenţi. 
Organizatorii nu răspund pentru eventualele infracţiuni şi/ sau ilegalităţi comise de către participanţii la acest concurs pe durata zborurilor.

11. Penalităţi

 
Un concurent care, prin declaraţii false sau trucarea înregistrarilor GPS, încearca să obţină un avantaj, va fi exclus din competiţie. 
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a elimina un pilot din competiţie în cazul în care acesta este averizat sau sancţionat în mod repetat de autoritatea şi/sau autorităţile de control al traficului aerian. Aceste reguli pot fi modificate ori de câte ori organizatorii consideră necesar. 

 Sections: