X C o n t e s t   2 0 2 3

Zapomenuté heslo?

Pravidla

Informace a pravidla / Info and rules
 • Kdy: 5.-8.5.2023 (náhradní termín 6.-9.5.2023)
 • Kde: HQ Straník u Žiliny-hangár
 • Letové terény: Straník, Martinské hole, Javorový, Kubínská Hola, Donovaly
 • Ubytování : individuální (stany) na Straníku popř. hotely v okolí

Kategorie:

 • Ženy
 • Standard (max. EN-B)
 • Sport (max. EN-C)
 • Open

Startovné:

 • Člen Svazu PG 2000 Kč
 • Nečlen 2 600 Kč (110Eur)

Startovné obsahuje:

 • GPS koordináty
 • Poplatky za použití letových terénů
 • Svozy z trati
 • Vývozy padáků ze sedla na start (Straník)
 • Vývozy na start v případě disciplíny z Martinských holí
 • Zpracování výsledků
 • Účast na večírcích

Závod je vypsán pro 85 účastníků.

Selekce soutěžících:

 • 2.4.2023 - 20.00 - spuštění registrace
 • 10.4.2023 - první selekce pilotů
 • 17.-22.4.2023 - platby vybraných pilotů
 • 24.4.2023 - druhá selekce na zbývající volná místa

První selekce pilotů je provedena podle pravidel určených Svazem PG a to následujícím způsobem: 10%míst je rezervováno pro piloty dle rankingu k 1.1.2023 (5míst). 10%míst je rezervováno pro piloty z programu Talent (5míst). Zbývajících 75 míst bude obsazeno z přihlášených pilotů tak, že: 45 míst bude přiděleno dle času registrace a 10 míst divoká karta organizátora a 20 míst je rezervováno pro zahraniční piloty (do 24.4.2023, následně budou volná místa rozdělena organizátorem).

Po první selekci přijde vybraným pilotům informační email s údaji o platbě startovného. Na platbu bude čas do 22.4.. Vybraní piloti, kteří nezaplatí, jsou automaticky zařazeni zpět na čekací listinu a organizátor provede novou selekci již bez rezervace míst pro reprezentaci a talenty.

Startovné je platné na oba termíny závodu. V případě přesunutí závodu na náhradní termín 6.-9.5., kterého se nemůže závodník zúčastnit, není startovné vratné. Startovné je nepřenosné.

V případě fatální nepřízně počasí a zrušení obou termínů závodu, je startovné vratné v plné výši. V případě uspořádání závodu ve třetím termínu bude vybíráno startovné znovu.

Na závod je nutné mít platnou FAI licenci, pilotní průkaz, pojištění odpovědnosti, zdravodní pojištění zahrnující záchranu a repatriaci PG, platný technický průkaz, vysílačku a GPS

Průběh závodu:

 • Den 1: 6:30 - 8:00 - Registrace pilotů
 • 8:00 - 8:30 - Generální briefing
 • 8:30 - 10:00 - Přesun na start
 • 10:00 - 11:00 - Předletový briefing
 • 11:00 - 17:00 – Závod
 • 18:00 - 00:00 – Svozy + zpracování výsledků
 • Den 2: 2. závodní den
 • Den 3: 3. závodní den + večírek?
 • Den 4: 4. závodní den + vyhlášení vítězů (±18:00 )

Registruj se!


ENGLISH:

 • When: 5. – 8.5. 2023 (reserve date 6. - 9.5.2023)
 • Where: Straník u Žiliny - hangár
 • Takeoffs: Straník, Martinské hole, Javorový, Kubínská Hola, Donovaly
 • Accommodations: individul (tents) on Straník hill or hotels in Zilina region

Categories (classes):

 • WOMEN
 • STANDARD (max EN-B)
 • SPORT (max EN-C)
 • OPEN

Entry fee:

 • Members of Czech Association of Paragliding: 2000 Kč
 • Other competitors: 2 600Kč / 110 Eur

Included in fee:

 • Map + GPS waypoints
 • Results processing
 • Back transport from tasks
 • Morning transport bags from landingplace to takeoff Stranik
 • Transport to Martinske Hole také off
 • Party: barrel of beer + food free
 • Cups for the winners of each category

Maximal competition capacity: 85 pilots!

Selection of competitors:

 • 2.4.2023 - 20.00 - start of registration
 • 10.4.2023 - selection of pilots
 • 17.-22.4.2023 - payments of selected pilots
 • 24.4.2023 - second selection

The firts selection of pilots is made according to the rules determined by the PG Association as follows: 10% of seats are reserved for pilots from the national team (5 seats). 10% of seats are reserved for pilots from the Talent program (5 seats). Of the remaining 75 sets, 10 seats will be filled by the organizer and 45 seats will be allocated according to the time of registration and 20 seats is reserved for foreign pilots(to 24.4.). After this date will be free sets re-placed by organizer.

After the firs selection, there will be time for payment until 22.4.. Selected pilots who do not pay are automatically placed back on the waiting list and the organizer will make a new selection without resering seats for representation and talents. Entry fee is valid for both dates of the competition.

Entry fee is valid for both dates of the competition. Entry fee is not returnable in case of first date cancellation. The entry fee cannot be transferred to another person.

In case of bad weather and cancellation of both dates of the competition, the entry fee is fully refundable. In case of the third alternative date, entry fee will be paid again.

It is necessary to have an FAI license, pilot licence, insurance, health insurnance for paragliding, transmitter, GPS for the race !!!

Timeline

 • Day 1: 1st competition day
 • 6:30 - 8:00 – Registration
 • 8:00 - 8:30 - General briefing
 • 8:30 - 10:00 – Move to start
 • 10:00 - 11:00 – Before-flight briefing
 • 11:00 - 17:00 – Task
 • 18:00 - 00:00 – Pick-up pilots and processing results
 • Day 2: 2nd competition day
 • Day 3: 3rd competition day + party
 • Day 4: 4th competition day + Winners Announcement

Sections: