X C o n t e s t   2 0 1 3

Zapomenuté heslo?

Pravidla

Závod se řídí platným sportovním řádem svazu PG a níže uvedenými lokálními pravidly závodu. V případě konfliktu mají lokální pravidla přednost před sportovním řádem (viz bod 13 sportovního řádu).

Startovné, prize money

Startovné je 100kč za každý den soutěže. Typický víkendový závod bude mít startovné 200kč, prodloužené víkendy 300, resp. 400kč. Je možné se zúčastnit pouze některých soutěžních dní závodu, potom soutěžící platí 100kč za soutěžní den. Startovné je nutné uhradit organizátorovi soutěže nejpozději před letovým dnem. Startovné hradí všichni soutěžící bez vyjímky, včetně organizátorů.

Polovina vybraného startovného na každém závodě bude rozdělena na prize money, zbytek náleží organizátorovi na zajištění soutěže. Prize money v závodě budou rozděleny mezi první tři piloty kategorie open a nejlepšímu pilotovi kategorie standard následujícím způsobem:
1) pokud suma vybraných prize money je nejvýše 1000 Kč, veškeré prize money obdrží vítěz kategorie open.
2) pokud suma prize money je více než 1000 Kč a nejvýše 2000 Kč, potom vítěz získá 1000kč a 2. a 3. místo open a 1. misto kategorie standard si rozdělí zbytek v poměru 2:1:2 (1000kč, 40%, 20%, 40% ze zbytku).
3) pokud suma prize money je více než 2000 Kč, budou vybrané peníze rozděleny mezi první 3 piloty open a prvního pilota kategorie Standard v poměru 5:2:1:2 (50%, 20%, 10%, 20% z prize money).

Prize money za jednotlivé závody budu akumulovány u organizátora a fyzicky budou předány vítězům v rámci slavnostního vyhlášení Nomad Cupu na konci sezóny.

Vyhlašované kategorie

V rámci jednotlivých závodů budou vyhlašované kategorie:

  • Open (všichni piloti)
  • Sport (piloti létající na certifikovaném křídle kategorie max EN-C)
  • Standard (piloti létající na certifikovaném křídle kategorie max EN-B)
  • Junioři (piloti kteří v kalendářním roce soutěže dosáhnou maximálně 23 let věku)
  • Ženy

Kategorie bude vyhlášena při minimálním počtu 5 účastníků.

Disciplíny

Létat se budou vždy AAT tratě, s typem startu Speed Run. Skóre se bude počítat podle pravidel popsaných v Sporting Code FAI Section 3 Annex A, s koeficienty přizpůsobenými paraglidingu:

  • Minimum Time - 30 minut
  • Nominal Time - 2 hodiny (minimální čas nejrychlejšího pilota v cíli pro 1000 bodový task)
  • Minimum Distance - 10km
  • Nominal Distance - 50km (potřebná vzdálenost nejdelší uletěné trasy pro 1000 bodový task)

Volba task komise, vypsání kola

Task komise je určena organizátorem před závodem. Task komise může vypsat návrh tasku, nebo více variant tasku, na základě předpovědi počasí ještě před soutěžním dnem a zveřejnit je na webu, aby soutěžicí měli více času si letěnou trasu promyslet. Definitivní podoba tasku může být změněna na briefingu

Restart

V případě předčasného přistání je povolen restart, pokud pilot stihne odstartovat znovu v čase otevření startu. Dopravu po předčasném přistání zpět na start organizátor nezajišťuje.

Scoring

AAT Scoring se provádí prostřednictvím serveru XContest. Soutěžící piloti budou svůj let přihlašovat pod svým uživatelským účtem přímo na XContest server. Pokud to bude technicky možné, orgranizátor zajistí počítač pro snazší stažení a přihlášení tracklogů.

Zastavení tasku

Rozhodnutí o zastavení tasku

V případě výskytu nebezpečných podmínek na trati je možné task zastavit, nebo zrušit. Rozhodnutí o zastavení tasku bude probíhat hlasováním po odletění disciplíny. Každý pilot se bude moci vyjádřit, zda je pro zastavení tasku či nikoliv a pro čas, ve kterém by měl být task zastaven. Task bude zastaven v případě, že alespoň polovina pilotů bude hlasovat pro zastavení. Čas zastavení tasku bude určen aritmetickým průměrem navržených časů.

V případě výskytu nebezpečných podmínek může být task zastaven organizátorem okamžitě ohlášením na safety frekvenci. V takovém případě platí dřívější z časů zastavení, který vznikne hlasováním a ohlášením organizátora.

V případě, kdy kvůli nepředvídatelným okolnostem není umožněn start všech soutěžících nebo z jiného objektivního důvodu nebylo možné zalétnout regulérní task, může organizátor zrušit kolo, které by jinak bylo platné.

Scoring zastaveného tasku

Každé kolo bude letěné startem Speed Run a bude mít určený LAST START TIME, tj. čas posledního odletu na trať. Pokud pilot odletí na trať (tj. přeletí startovní kružnici) až po tomto čase, bude za jeho čas startu považován čas posledního odletu. V případě zastavení tasku se spočítá skórovaná doba tasku - tj. doba, která uplynula od času posledního odletu do času zastavení. Z tracklogu každého pilota se pro spočítání score vezme pouze časový interval od jeho odletu na trať trvající skórovanou dobu tasku.
V případě, že skórovaná doba tasku je kratší, než minimální doba letu nutná pro započítání tasku do výsledků, je stopnuté kolo zrušeno a do výsledků se nezapočítá.

V případě, že skórovaná doba tasku je delší než minimální čas AAT disciplíny, je skórovaná doba tasku zkrácena na minimální čas AAT disciplíny.

V případě zastaveného tasku se počítají pilotům pouze body za vzdálenost (jako kdyby žádný z pilotů nedosáhl cíle).Sections: