XContest 2007

Elfelejtetted a jelszavad?

Szabályok

2007 évi Magyar Köztársaság Kupa versenyszabályzata

Készült a World XContest szabályzatának 2007. március 1-i állapota alapján, az MKK versenyre megválasztott paraméterek beírásával.

1. Általános információk

1.1. Összefoglaló

Az MKK egy meghatározott időintervallumban folyó magyarországi távrepülő-verseny. A repülések értékelésének alapját a loggerrel vagy GPS-el dokumentált tracklogok képezik. Értékeléshez a repülési dokumentációt fel kell tölteni az XContest szerverre.

1.2. Szervező

A versenyt a Magyar Siklórepülő Szövetség rendezi az XContest.org segítségével.

1.3. Versenyzők

Ha egy pilóta részt kíván venni az MKK-ban, a távrepüléshez szükséges jogi feltételeknek eleget kell tennie, azaz rendelkeznie kell érvényes jogosításokkal, és minden szükséges biztosítási dokumentummal (beleértve a felelősségbiztosítást is).

1.4. Részvételi feltételek

1.4.1. Azok a versenyzők, akik megfelelnek az XContest szerveren futó MKK követelményeinek, automatikusan résztvesznek a World XContest-ben is.

1.4.2. Az XContest szerveren országos versenyben nem résztvevő versenyzők is tudnak regisztrálni és repüléseket leadni a World XContest-be.

1.5. Nevezési díj

Nincs nevezési díj.

2. Általános rendelkezések és szabályok

2.1. Repülési szabályok

A repülést a vonatkozó országos és nemzetközi törvényekkel összhangban kell végrehajtani. Kizárólag a pilóta felelős azért, hogy ezeknek megfeleljen. Ha a pilótát figyelmezteti vagy megbünteti a légirendészet, a szervező vagy az országos adminisztrátor jogosult érvényteleníteni és törölni a kérdéses repülést a pontozásból. A pilóta felelős érte, hogy megfelelő engedély hiányában a korlátozott légtereken kívül repüljön.

Az MKK adminisztrátorok külön ellenőrzik a BP TMA alatt végrehajtott repüléseket a terület és a G2/S fokozottan kiemelt jelentősége miatt. BP TMA alatt nem lehet a tracklogban 60 másodpercnél hosszabb megszakítás. A BP TMA alatti légterek ellenőrzésénél, tekintettel a GPS magasság pontatlanságára és a kézi GPS-el támogatott VFR navigáció nehézségeire, 100m magassági és 100m pozíció tűrést alkalmazunk, azokat a tracklogokat amik ennél jobban érintenek a siklórepülés elől elzárt légteret a versenyből töröljük. BP TMA alatt a tracklognak a pilóta által megadott starthely 400m-es sugarú cilinderében meg kell kezdődnie és kötelező a tracklognak magasságadatot tartalmaznia, ezek hiányában a repülést a versenyből töröljük.
A tracklogok ellenőrzésénél az egyértelműen hibás, azaz a vizsgált szakasz átlagához képest egyedileg kiugróan magas, életszerűtlenül nagy variót, sebességet, kurzusváltást rögzítő trackpontokat, figyelmen kívül hagyjuk.

2.2. A verseny időtartama

A verseny 2007 március 15-én kezdődik és október 23-án fejeződik be.

2.3. Repülési terület

Magyarország közigazgatási határain belül.

2.4. Starttechnikák

Hegyistart, csörlés, és UL vontatás (csak sárkányrepülőknek, a max. oldási magasság 2500 láb / 750 m AGL) is megengedett.

2.5. Kiértékelés

Az értékelhető távok kerekítve lesznek 0,01km -re, pontozásuk az alkalmazható szorzóval történik. A 10km alatti távok nem kerülnek pontozásra.

3. Repülések dokumentálása

Az MKK lehetővé teszi a pilótáknak, hogy előzetes feladatkiírás nélkül repüljenek. A repülés dokumentálása csak a megfelelő műszerekkel lehetséges:

- Önálló GPS

- GPS variométerrel és barográffal

- GPS -el integrált kombinált műszer

- Logger


Kötelező magasság adatot (GPS vagy barometrikus) csatolni a repüléshez, ha a repült táv 75 km-nél nagyobb.

Bővebb információ a műszerek és szoftverek kötelezően szükséges követelményeiről a 8. fejezetében található.

3.1. A repülések leadási határideje

A feltöltés határideje a repülés napját követő 14. nap. A határidő után leadott repüléseket a rendszer elutasítja.

3.2. IGC tracklog fájlok

Minden pilótának kötelező megtartania egy másolatot az általa az XContest szerverre feltöltött tracklog fájlokról, a repülést követő egy naptári hónapig. Amikor a pilóta feltölti az IGC tracklog fájlt az XContest szerverre, azzal az köztulajdonná válik.

4. Értékelés

4.1. Pontszámítás

Leszállás után a rögzített tracklog alapján meg kell állapítani a megrepült pontozandó távolságot. Itt a start pont, a legfeljebb 3 fordulópont és a befejező pont úgy pozícionálható a tracklogon, hogy a lehetséges legnagyobb távolságot adják. A repülést akkor lehet háromszögnek pontozni, ha a start és a befejező pont közötti távolság legfeljebb 800m. A pontozott távolság a fordulópontok alapján meghatározott távolság, mínusz a befejező és kezdő pont közötti távolság.

4.2. Szorzók

- Szabadtáv (Free flight)

Szabadtáv az, ami nem teljesíti a háromszögre vonatkozó előírásokat. 1 km = 1,00 p

- Háromszög (Flat triangle)

Háromszög az, ami nem teljesíti az FAI háromszög előírásait. 1 km = 2,00 p

- FAI háromszög (FAI triangle)

A háromszög megfelel az FAI definíciónak (a háromszög legrövidebb szára legalább 28%-a a teljes háromszög kerületének). 1 km = 3,00 p

A rendszer mindig azt a pontozási szabályt alkalmazza, amelyik a legtöbb pontot adja, és az eredményt 2 tizedes helyiértékre kerekíti. Egy repülés akkor értékelhető, ha meghaladja a távminimumot.

4.3. Tracklog feltöltése

Leszállás után a rögzített tracklogot érvényes IGC fájl formátumban számítógépre kell vinni, majd az IGC fájl-t feltölteni az XContest szerverre, hogy a pontozásba bekerüljön.

5. A bajnokság osztályai, előzetes és végeredmény

5.1. Végeredménybe számító repülések száma

A pilóta tetszőleges számú repülést tud regisztrálni, amelyek közül a végső pontozásban a 3 legjobb repülés fog szerepelni.

5.2. Osztályok

Pontozás:

 • Siklóernyős nyílt (PG open score) - a pilóta 3 legjobb repülése bármilyen (FAI Class 3) siklóernyővel

 • Siklóernyős standard (PG standard score)- a pilóta 3 legjobb repülése max. DHV 1-2, CEN B, AFNOR Standard siklóernyővel

 • Siklóernyős sport (PG sport score)- a pilóta 3 legjobb repülése max. DHV 2-3, CEN D, AFNOR Performance siklóernyővel

 • Siklóernyős tandem (PG tandem score)- a pilóta 3 legjobb repülése tandem siklóernyővel

 • FAI-1 osztály- a pilóta 3 legjobb repülése sárkányrepülővel (FAI Class 1)


Összetett eredmény a következő osztályokban lesz közzétéve:

 • Siklóernyős nyílt (PG Open)

 • Siklóernyős standard (PG Standard)

 • Siklóernyős sport (PG Sport)

 • Siklóernyős női (PG Women) - Siklóernyős nyílt osztály női versenyzői

 • Siklóernyős tandem (PG Tandem)

 • Siklóernyős klub csapatok

 • Sárkányrepülő nyílt (HG FAI Class 1 Open)

 • Sárkányrepülő női (HG Women) - Sárkányrepülő nyílt osztály női versenyzői


Az osztályban legtöbb ponttal rendelkező pilóta az osztály MKK Bajnoka.

Díjazás csak azokban a kategóriákban lesz, ahol legalább 3 induló volt.

5.3. Klub csapatok

Egy adott klub nyílt osztályban 3 legjobb pilótája alkotja a klub csapatát.

5.4. Előzetes eredmények

Az előzetes eredmények folyamatosan frissülnek és megtekinthetőek a https://www.xcontest.org/ címen.

5.5. Végeredmény

A végeredmény akkor válik érvényessé amikor az óvási idő lejárt. A végeredmény megtekinthető a https://www.xcontest.org/ címen.

6. Felelősség és kizárás

6.1. Felelősség

A szervezők nem felelősek a versenyzők vagy harmadik fél sérüléséért, káráért.

6.2. Kizárás

Az a versenyző, aki szándékosan manipulálja a repülési adatokat vagy hibásan teljesíti a szabályokat és ezzel előnyhöz jut a pontozásban, vagy erre vonatkozóan alapos gyanú merül fel vele kapcsolatban, a versenyből kizárható.

7. Óvás

7.1. Óvás másik versenyzővel szemben

Ha a szervező bizottság elutasítja a panaszt a repülés pontozásával vagy más versenyző előnyös pontozásával kapcsolatban, az érintett pilóta óvással élhet a döntés ellen.

Az óvást a szervezőknek kell elküldeni, és annak a repülés napját követő egy hónapon belül, vagy egy héttel a szezon vége után meg kell érkeznie. A szervező ezt követően 30 napon belül eldönti, hogy az óvás indokolt-e. A fellebbezésről végső döntést a zsűritől lehet igényelni (lásd lent).

Az ellenőrzött légterek megsértésével kapcsolatos szabálytalanságok miatti óvásokat nem a szervező kezeli. A légtér megfigyeléséért és felügyeletéért kizárólag az országos légi hatóság felel.

7.2. Fellebbezés visszautasított repülések esetén

Ha a repülést nem fogadja el a szervező, a pilóta jogosult elöszőr panaszt bejelenteni, majd írásbeli óvást benyújtani a döntés ellen.

Ha a a szervező az óvásra nem reagál 30 napon belül akkor a pilótának a zsűrihez kell fordulni.

Az óvásnak legkésőbb a szezon vége után egy héttel meg kell érkeznie. A zsűri feladata eldönteni, hogy az óvás jogos vagy nem.

7.3. Zsűri

A zsűri az MSSZ ellenőrző bizotsága, aki az óvással kapcsolatban 30 napon belül végleges döntést hoz. Ez ellen nincs lehetőség további fellebbezésre vagy jogi lépésre.

8. Műszaki előírások

Minden pilóta felelős a saját GPS vagy logger műszeréért. A pilóta felelős a folyamatos tracklog rögzítésért, a korrekt letöltésért a készülékről, a feldolgozásáért és az IGC fájlként történő feltöltésért. A rögzített tracklog csak egy műszerrel hozható létre, egynél több műszer adataiból összeállított trackeket a rendszer nem fogad el.

Ha a logger feldarabolja a folyamatos repülést több tracklogra, a pilóta vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a probléma megszüntetése érdekében. A készülékeiket GNSS jóváhagyással ellátó gyártók megfelelnek az FAI előírásainak(FR, flight recorder).

8.1. GPS készülék ajánlások

A szervező nem fogalmaz meg külön ajánlásokat a GPS készülékekre vonatkozóan. A repülés dokumentálása teljesen egyenértékű GPS-el és GNSS-loggerrel. A GPS készülék kompatibilitása nagyban függ attól, hogy milyen szoftver használható hozzá.

8.2. Mintavétel sűrűsége

A folyamatosan rögzített tracklog percenként minimum egy rögzített pozíciót tartalmaz, vagyis a maximális mintavételi idő 60 másodperc.

Ajánlott a tracklog mintavételi idejét 5 és 15 másodperc közé állítani, hogy csökkenjen az esélye annak, hogy a készülék bármelyik 60 másodperces szakaszban egyetlen pozíciót sem rögzít. Ha a pilóta szándékosan kikapcsolja a GPS-t repülés közben, a tracklog érvénytelen.

8.3. GPS hiba

GPS hiba eredményezhet egy vagy több 60 másodpercnél hosszabb megszakítást a tracklogban. A tracklog elfogadható, ha egy vagy két különálló, egyenként legfeljebb 15 perc hosszúságú GPS hiba fordul elő benne.

Ha egy repülésen belül a GPS hiba 15 percnél hosszabb, vagy több mint két különálló, egyenként 15 percnél hosszabb szakaszban jelentkezik, a repülést nem lehet regisztrálni és pontozni.

8.4. Magasságadatok rögzítése

Kötelező magasság adatot (GPS vagy barometrikus) csatolni a repüléshez, ha a repült táv 75 km-nél nagyobb.

9. Az MKK kiegészítő rekordhitelesítő rendszere

9.1. Rekordok és teljesítmény jelvények

A pilótáknak a rekordok hitelesítéséhez vagy a teljesítményjelvények kiadásához az MSSZ felé igazolniuk kell a megrepült teljesítményt. Az MKK hatékony támogatást kíván nyújtani a rekord repülések igazolásához és a teljesítmény jelvények igényléséhez. Ezért létrehozzuk az MKK értékelésében külön nem szereplő, előre kiírt pontokat igénylő repülések igazolásának lehetőségét, és a teljesítmény igazolás támogatását a 2007. évvel kezdődően megrepült feladatokhoz . Ez a rendszer az MKK kiterjesztése, az MKK -ban vagy a World XConetest -ben értékelésre leadott távokhoz, így hazai és külföldi repülésekhez is használható. Feltölthetőek csak magasságnyerést és időtartamot, de értékelhető távot nem tartalmazó tracklogok is.

9.2. Feladatok kiírása

9.2.1. A feladatok kiírását a repülések megkezdése előtt e-mailben kell megtenni. A feladat kiírást az mkkrekord@gmail.com címre kell elküldeni. Ez célszerűen megtehető mobiltelefonról SMS-ben, közvetlenül a repülés megkezdése előtt.

9.2.2. A kiírásnak (SMS vagy email) tartalmaznia kell:

- A pilóta és az esetleges utas nevét
- Tandem repüés esetén ennek megjelölését

- A feladat típusát vagy annak egy rövidített változatát

céltáv, C, CT

hurok, HU, HR

háromszög, HSZ, HRSZ

szabadtáv, S, SZ, SZT
- A fordulópontokat érintési sorrendben WGS-84 koordinátákkal, vagy a http://xcontest.org/hungary/ címen megtalálható MKK fordulópont adatbázisban szereplő rövid nevével:

céltávnál a célpontot és max. 3 töréspontot

hurokhoz a kinduló/záró és egy fordulópont megadása szükséges
háromszöghöz a három sarokpont az érintés sorrendjében

- A fordulópontok 400m sugarú cilinderrel írhatók ki.

9.2.3. A feladatkiírás kötlező a céltáv, hurok, háromszög és sebesség rekordokhoz.

9.3. Repülések értékelésre benyújtása

9.3.1. A repüléseket fel kell tölteni az XContest.org rendszerére

9.3.2. Az adminisztrátoroknak a repüléshez csatolt megjegyzésben és az mkkrekord@gmail.com címen jelezni kell az értékelés igényét, megnevezve hogy milyen rekord feladat vagy teljesítmény igazolását kéri a pilóta.

9.3.3. Az MKK adminisztrátorai 30 napon belül e-mailben értesítik a pilótát az értékelés eredményéről, és az általuk elfogadott igényeket hitelesítés céljából a megfelelő dokumentációval továbbítják az MSSZ elnökségének.

9.3.4. Ha az igény az adminisztrátorok szerint nem elfogadható és hitelesítésre nem küldik tovább a repülést, az ellen óvással élni nem lehet, mivel döntésük csak előzetes értékelés, de ebben az esetben a pilóta kérheti az értékelést közvetlenül az elnökségtől, amihez az adminisztrátorok továbbítják a rendszerükben megtalálható dokumentációt. Nem elfogadott igényről a pilóta és az elnökség 30 napon belül e-mailben kap értesítést.

9.4. Repülések értékelése

9.4.1. A repüléseknek meg kell felelni az MKK minden feltételének, kivéve a minimumtáv és a területen belüliség követelményét.
Az MKK-ban nem értékelhető táv rekordhitelesítésre sem továbbítható.
9.4.2. A repülésnek meg kell felelnie az MSSZ sportszabályzatának VI. és VII. pontjának.

9.4.3. Hibásan kiírt fordulópontok esetén a repülés nem fogadható el. Hiányos kiírás esetén a repülés nem fogadható el, kivéve:
- Ha a kiírásból a pilóta neve hiányzik, de a küldő telefonszám vagy e-mail cím használójaként egyértelműen azonosítja magát.
- Ha a kiírásból hiányzik a tandem megjelölés, de szerepel az utas neve.
- Ha a kiírásból hiányzik az utas neve, de szerepel a tandem megjelölés és a pilóta az utast pótlólag megnevezi.
- Ha a feladat típusa nem vagy hiányosan szerepel, akkor ha egy fordulópont került megadásra a feladat céltávnak, két fordulópont esetén huroknak, három fordulópont esetén háromszögnek értékelhető. 


Sections: