X C o n t e s t   2 0 0 9

Zapomenuté heslo?

Standard

Do kategórie Standard sú zaradení piloti, ktorí všetky prihlásené prelety absolvovali na PK kategórie A (max. AFNOR Standard, DHV 1-2). Bodové hodnotenie je dané súčtom 4 najlepších letov na jednomiestnom PK.

Počet skórujících pilotov v kategórii: 27

Sections: