X C o n t e s t   2 0 1 4

Zapomenuté heslo?

Cross Country LAA SR 2014

Ahoj pilot(ka),
je nám potešením privítať Ťa na webových stránkach slovenského Cross Country 2014.

Novinky:

04. 01. 2012 - UPOZORNENIE

Vzhľadom na početné porušenia pravidiel leteckej prevádzky a Leteckého zákona SR budú všetky lety prihlásené do súťaže Cross Country LAA SR uskutočnené v priestore G (Neriadený vzdušný priestor triedy G je do výšky 8000 ft MSL - 2450 m MSL - alebo 300 m AGL, podľa toho čo je vyššie, mimo CTR, TMA, zakázaných, obmezených, prechodne vyčlenených a prechodne rezervovaných priestorov.) s prekročenou výškou automaticky zrušené.

Lety uskutočnené s podaným letovým plánom a lety v priestoroch TSA uskutočnené počas NOTAMu je povinné nahlásiť RLP - Ing. Milanovi Bohušovi na email: bohusmilan@gmail.com , zároveň s ich prihlásením do súťaže CC LAA SR.

ŠK zväzu PG LAA SR


PONUKA

Staňte sa partnerom súťaže Cross Country LAA SR! Podporte paragliding a získajte skvelú reklamu!

Web CC LAA SR je najnavštevňovanejšou stránkou medzi PG komunitou. Umiestnením reklamného bannera získate naozaj atraktívnu internetovú reklamu. Získané prostriedky budú použité na chod servera CC LAA SR a na zabezpečenie cien pre jednotlivé kategórie.

Cena bannera o veľkosti 150x150px je 50€ počas trvania 1 ročníka súťaže.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte športovú komísiu zväzu PG LAA SR.

 


30. 12. 2010 - Úprava pravidiel v súťaži Cross Country LAA SR 2011

a) Zmena bodu 4.1. Hodnotenie tratí:

Let môže byť hodnotený ako let na trojuholníkovej trati, pokiaľ je vzdialenosť medzi východzím

bodom a koncovým bodom menší než 5% celkovej vzdialenosti trate.

b) Zmena bodu 4.2. Hodnota tratí:

V prípade, že aspoň časť letu vedie cez územie SR a ČR, je hodnota trate nasledujúca:

* VP 1km=1,00 b
* PT 1km=1,80 b
* FT 1km=2,20 b

Tieto zmeny nadobudnú platnosť od 1. 1. 2011, pričom všetky lety prihlásené do CC LAA

SR od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 budú spätne prehodnotené podľa týchto kritérií.26. 04. 2010 - Správa RLP LAA SR

Na základe upozornenia z LPS SR a Leteckého úradu SR Vás dôrazne žiadam o dodržiavanie pravidiel leteckej prevádzky a Leteckého zákona SR. Neriadený vzdušný priestor triedy G je do výšky 8000 ft MSL ( 2450 m MSL) alebo 300 m AGL (podľa toho čo je vyššie) mimo CTR, TMA, zakázaných, obmezených, prechodne vyčlenených a prechodne rezervovaných priestorov . Lety ktoré budú mimo tohoto prie storu triedy G alebo lety kto rých tracklog nebude zodpovedať požiadavkám na uznanie letu (trať, výška) budú z CC deaktivované. Výška letu (tlaková) musí byť zosúladená s nadmorskou výškou terénu (tunelárov nebudeme podporovať).

Každý let bude vyhodnotený a prípadné porušenie pravidiel leteckej prevádzky bude postihované v príslušnej miere. Opakované porušenie pr avidiel bude riešené správnym konaním na Leteckom úrade SR .

Dňa 6. mája 2010 spúšťa prevádzku letisko Sliač. 

Priestory CTR,TMA sa zmenia na LZR 225A, LZR 225B a LZ TRA 65

LZR 225A (CTR) je od zeme do 300 m AGL

LZR 225B (TMA) je od výšky 300 m AGL do 2450 m MSL

LZ TRA 65 (TMA) je od výšky 2450 m MSL do FL 125

V mesiacoch máj a jún 2010 sa tieto priestory budú vyhlas ovať na letové dni. Predpoklad na výhlásenie 24-hod denne je od júla až augusta 2010. Aktualizáciu týchto priestorov ako aj všetkých vyhlásených (LZR, TSA, TRA) vr átane notamov na daný deň n á jdete na

www.vvzs.mil.sk v sekcii využitie vzdušného priestoru – správa AUP

 alebo

www.lps.sk v sekcii letecká informačná služba – „AIS on line“ kde sa treba zaregistrovať a následne v sekcii notam je platná AUP správa alebo ďalšia AUP správa .

 Ing. Milan Bohuš


 

30. 09. 2009 - Nový ročník CC 2010 je pripravený.

Základné rozdelenie stránok:

Ľavé menu: obsahuje odkazy na stránky zobrazujúce informácie o preletoch, pilotoch a poradí v jednotlivých kategóriách. Ďalej tu nájdete pravidlá CC a F.A.Q. (často kladené otázky-preklad sa pripravuje).

Pravé menu: "užívateľské", obsahuje odkazy, ktoré užívateľ (pilot) bude môcť na webe spraviť, t.j. registrácia, prihlásenie výkonu, založenie a správa tímov atď.
Veríme, že jednoduchosť a intuitívna práca s novým systémom CC Ti bude pri prihlasovaní výkonov robiť radosť rovnako ako veľmi zaujímavé a interaktívne prehliadanie už prihlásených preletov.

Odkazy:

Výsledky CC za rok 2004 a 2005 

Diskusné fórum k CC – LAA SR

Stránka LAA SR: www.laa.sk

Cieľ preletového projektu:

Web CC bol vybudovaný ako jedna zo sekcií serveru PGweb.cz s myšlienkou čo najprehľadnejšieho a jednoduchého preletového systému, ktorý bude zároveň prinášať všetky dôležité informácie o letoch a pilotoch. Pre zobrazenie letov bolo snahou dať užívateľom priestor pre čo nejzaujímavejšie prehliadanie všetkých dôležitých dát, ktoré sú z tracklogu k dispozícii a nebolo potrebné používať ďalší software.

Tým XContest.org
support@xcontest.org


Sections: