X C o n t e s t   2 0 1 5

Elfelejtetted a jelszavad?

Szabályok

2013 évi MKK kupa versenyszabályzata

Készült a World XContest szabályzatának 2013.02.21 -i állapota alapján, az MKK versenyre megválasztott paraméterek beírásával.

1. Általános információk

1.1. Összefoglaló

Az MKK egy meghatározott időintervallumban folyó magyarországi távrepülő-verseny. A repülések értékelésének alapját a loggerrel vagy GPS-el dokumentált tracklogok képezik. Értékeléshez a repülési dokumentációt fel kell tölteni az XContest szerverre.

1.2. Szervező

A versenyt az MKKTeam rendezi az XContest.org segítségével.

1.3. Versenyzők

Ha egy pilóta részt kíván venni az MKK-ban, a távrepüléshez szükséges jogi feltételeknek eleget kell tennie, azaz rendelkeznie kell érvényes jogosításokkal, és minden szükséges biztosítási dokumentummal (beleértve a felelősségbiztosítást is).

1.4. Részvételi feltételek

1.4.1. Azok a versenyzők, akik megfelelnek az XContest szerveren futó MKK követelményeinek, automatikusan résztvesznek a World XContest-ben is.

1.4.2. Az XContest szerveren országos versenyben nem résztvevő versenyzők is tudnak regisztrálni és repüléseket leadni a World XContest-be.

1.5. Nevezési díj

Nincs nevezési díj.

2. Általános rendelkezések és szabályok

2.1. Repülési szabályok

A repülést a vonatkozó országos és nemzetközi törvényekkel összhangban kell végrehajtani. Kizárólag a pilóta felelős azért, hogy ezeknek megfeleljen. Ha a pilótát figyelmezteti vagy megbünteti a légirendészet, a szervező vagy az országos adminisztrátor jogosult érvényteleníteni és törölni a kérdéses repülést a pontozásból. A pilóta felelős érte, hogy megfelelő engedély hiányában a korlátozott légtereken kívül repüljön.

A nyilvános adatokon bármilyen hatóság vagy szervezet utólagos ellenőrzést végezhet, és ezen ellenőrzés során észlelt jogsértés alapján hatáskörében eljárást indíthat a táv MKK-ban való értékelésétől függetlenűl.

Az MKK adminisztrátorok külön ellenőrzik a BP TMA alatt végrehajtott repüléseket a terület és a G2/S fokozottan kiemelt jelentősége miatt, és az F légtér felső magasságának betartását. BP TMA alatt nem lehet a tracklogban 60 másodpercnél hosszabb megszakítás. A BP TMA alatti légterek ellenőrzésénél, tekintettel a GPS magasság pontatlanságára és a kézi GPS-el támogatott VFR navigáció nehézségeire, 100m magassági és 100m pozíció tűrést alkalmazunk, azokat a tracklogokat amik ennél jobban érintenek a siklórepülés elől elzárt légteret a versenyből töröljük. BP TMA alatt a tracklognak a pilóta által megadott starthely 400m-es sugarú cilinderében meg kell kezdődnie és kötelező a tracklognak magasságadatot tartalmaznia, ezek hiányában a repülést a versenyből töröljük.

A tracklogok ellenőrzésénél az egyértelműen hibás, azaz a vizsgált szakasz átlagához képest egyedileg kiugróan magas, életszerűtlenül nagy variót, sebességet, kurzusváltást rögzítő trackpontokat, figyelmen kívül hagyjuk.

2.2. A verseny időtartama

A verseny 2013 március 1-én kezdődik és október 30-án fejeződik be.

2.3. Repülési terület

Magyarország közigazgatási határain belül.

2.4. Starttechnikák

Hegyistart, csörlés, és UL vontatás (csak sárkányrepülőknek, a max. oldási magasság 3280 láb / 1000 m AGL) is megengedett.

2.5. Kiértékelés

Az értékelhető távok kerekítve lesznek 0,01km -re, pontozásuk az alkalmazható szorzóval történik. A távminimum 10 km.

3. Repülések dokumentálása

Az MKK lehetővé teszi a pilótáknak, hogy előzetes feladatkiírás nélkül repüljenek. A repülés dokumentálása csak a megfelelő műszerekkel lehetséges:

- Önálló GPS

- GPS variométerrel és barográffal

- GPS -el integrált kombinált műszer

- Logger

Kötelező magasság adatot (GPS vagy barometrikus) csatolni a repüléshez, ha a repült táv 75 km-nél nagyobb.

Bővebb információ a műszerek és szoftverek kötelezően szükséges követelményeiről a 8. fejezetében található.

3.1. A repülések leadási határideje

A feltöltés határideje a repülés napját követő 14. nap. A határidő után leadott repüléseket a rendszer elutasítja.

3.2. IGC tracklog fájlok

Minden pilótának kötelező megtartania egy másolatot az általa az XContest szerverre feltöltött tracklog fájlokról, a repülést követő egy naptári hónapig. Amikor a pilóta feltölti az IGC tracklog fájlt az XContest szerverre, azzal az köztulajdonná válik.

4. Értékelés

4.1. Pontszámítás

Leszállás után a rögzített tracklog alapján meg kell állapítani a megrepült pontozandó távolságot. Itt a start pont, a legfeljebb 3 fordulópont és a befejező pont úgy pozícionálható a tracklogon, hogy a lehetséges legnagyobb távolságot adják. A repülést akkor lehet háromszögnek pontozni, ha a start és a befejező pont közötti távolság legfeljebb 800m. A háromszög pontozott távolsága a fordulópontok alapján meghatározott távolság, mínusz a befejező és kezdő pont közötti távolság.

4.2. Szorzók

- Szabadtáv (Free flight)

Szabadtáv az, ami nem teljesíti a háromszögre vonatkozó előírásokat. 1 km = 1,00 p

- Hurok (Flat triangle)

Hurok az, ami nem teljesíti az FAI háromszög előírásait. 1 km = 1,80 p

- FAI háromszög (FAI triangle)

A háromszög megfelel az FAI definíciónak (a háromszög legrövidebb szára legalább 28%-a a teljes háromszög kerületének). 1 km = 2,00 p

A rendszer mindig azt a pontozási szabályt alkalmazza, amelyik a legtöbb pontot adja, és az eredményt 2 tizedes helyiértékre kerekíti. Nincs távminimum, minden repülés pontozódik.

4.3. Tracklog feltöltése

Leszállás után a rögzített tracklogot érvényes IGC fájl formátumban számítógépre kell vinni, majd az IGC fájl-t feltölteni az XContest szerverre, hogy a pontozásba bekerüljön.

5. A bajnokság osztályai, előzetes és végeredmény

5.1. Végeredménybe számító repülések száma

A pilóta tetszőleges számú repülést tud regisztrálni, amelyek közül a végső pontozásban a 4 legjobb repülés fog szerepelni.

5.2. Osztályok

Pontozás:

 • Siklóernyős nyílt (PG open score) - a pilóta 4 legjobb repülése bármilyen (FAI Class 3) siklóernyővel

 • Siklóernyős standard (PG standard score)- a pilóta 4 legjobb repülése szóló ernyővel max. DHV 1-2, CEN B, AFNOR Standard siklóernyővel

 • Siklóernyős sport (PG sport score)- a pilóta 4 legjobb repülése szóló ernyővel max. DHV 2, CEN C, AFNOR Performance siklóernyővel

 • Siklóernyős tandem (PG tandem score)- a pilóta 4 legjobb repülése tandem siklóernyővel

 • FAI-1 osztály- a pilóta 4 legjobb repülése sárkányrepülővel (FAI Class 1)

Összetett eredmény a következő osztályokban lesz közzétéve:

 • Siklóernyős nyílt (PG Open)

 • Siklóernyős standard (PG Standard)

 • Siklóernyős sport (PG Sport)

 • Siklóernyős női (PG Women) - Siklóernyős nyílt osztály női versenyzői

 • Siklóernyős tandem (PG Tandem)

 • Siklóernyős klub csapatok

 • Sárkányrepülő nyílt (HG FAI Class 1 Open)

Az osztályban legtöbb ponttal rendelkező pilóta az osztály MKK Bajnoka.

Díjazás csak azokban a kategóriákban lesz, ahol legalább 3 induló volt.

Különdíjak:

 • Ifi ( U25, minden 1988 -ban vagy korábban született pilóta, sport vagy standard osztályú repülése) - különdíj
 • KMK kupa 100+ (minden 100km feletti repülés 1 pont) - különdíj

Különdíjban minden kategória első helyezettje részesül.

 

5.3. Klub csapatok

Egy adott klub nyílt osztályban 4 legjobb pilótája alkotja a klub csapatát.

5.4. Előzetes eredmények

Az előzetes eredmények folyamatosan frissülnek és megtekinthetőek a https://www.xcontest.org/hungary címen.

5.5. Végeredmény

A végeredmény akkor válik érvényessé amikor az óvási idő lejárt. A végeredmény megtekinthető a https://www.xcontest.org/hungary címen.

6. Felelősség és kizárás

6.1. Felelősség

A szervezők nem felelősek a versenyzők vagy harmadik fél sérüléséért, káráért.

6.2. Kizárás

Az a versenyző, aki szándékosan manipulálja a repülési adatokat vagy hibásan teljesíti a szabályokat és ezzel előnyhöz jut a pontozásban, vagy erre vonatkozóan alapos gyanú merül fel vele kapcsolatban, a versenyből kizárható.

7. Óvás

7.1. Óvás másik versenyzővel szemben

Ha a szervező bizottság elutasítja a panaszt a repülés pontozásával vagy más versenyző előnyös pontozásával kapcsolatban, az érintett pilóta óvással élhet a döntés ellen.

Az óvást a szervezőknek kell elküldeni, és annak a repülés napját követő egy hónapon belül, de legkésőbb egy héttel a szezon vége után meg kell érkeznie. A szervező ezt követően 30 napon belül eldönti, hogy az óvás indokolt-e. A fellebbezésről végső döntést a zsűritől lehet igényelni (lásd lent).

Az ellenőrzött légterek megsértésével kapcsolatos szabálytalanságok miatti óvásokat nem a szervező kezeli. A légtér megfigyeléséért és felügyeletéért kizárólag az országos légi hatóság felel.

7.2. Fellebbezés visszautasított repülések esetén

Ha a repülést nem fogadja el a szervező, a pilóta jogosult először panaszt bejelenteni, majd írásbeli óvást benyújtani a döntés ellen.

Ha a a szervező az óvásra nem reagál 30 napon belül akkor a pilótának a zsűrihez kell fordulni.

Az óvásnak legkésőbb a szezon vége után egy héttel meg kell érkeznie. A zsűri feladata eldönteni, hogy az óvás jogos vagy nem.

7.3. Zsűri

A zsűri az MKKTeam által felkért bizottság, aki az óvással kapcsolatban 30 napon belül végleges döntést hoz. Ez ellen nincs lehetőség további fellebbezésre vagy jogi lépésre.

8. Műszaki előírások

Minden pilóta felelős a saját GPS vagy logger műszeréért. A pilóta felelős a folyamatos tracklog rögzítésért, a korrekt letöltésért a készülékről, a feldolgozásáért és az IGC fájlként történő feltöltésért. A rögzített tracklog csak egy műszerrel hozható létre, egynél több műszer adataiból összeállított trackeket a rendszer nem fogad el.

Ha a logger feldarabolja a folyamatos repülést több tracklogra, a pilóta vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a probléma megszüntetése érdekében. A készülékeiket GNSS jóváhagyással ellátó gyártók megfelelnek az FAI előírásainak(FR, flight recorder).

8.1. GPS készülék ajánlások

A szervező nem fogalmaz meg külön ajánlásokat a GPS készülékekre vonatkozóan. A repülés dokumentálása teljesen egyenértékű GPS-el és GNSS-loggerrel. A GPS készülék kompatibilitása nagyban függ attól, hogy milyen szoftver használható hozzá.

8.2. Mintavétel sűrűsége

A folyamatosan rögzített tracklog percenként minimum egy rögzített pozíciót tartalmaz, vagyis a maximális mintavételi idő 60 másodperc.

Ajánlott a tracklog mintavételi idejét 5 és 15 másodperc közé állítani, hogy csökkenjen az esélye annak, hogy a készülék bármelyik 60 másodperces szakaszban egyetlen pozíciót sem rögzít. Ha a pilóta szándékosan kikapcsolja a GPS-t repülés közben, a tracklog érvénytelen.

8.3. GPS hiba

GPS hiba eredményezhet egy vagy több 60 másodpercnél hosszabb megszakítást a tracklogban. A tracklog elfogadható, ha egy vagy két különálló, egyenként legfeljebb 15 perc hosszúságú GPS hiba fordul elő benne.

Ha egy repülésen belül a GPS hiba 15 percnél hosszabb, vagy több mint két különálló, egyenként 15 percnél hosszabb szakaszban jelentkezik, a repülést nem lehet regisztrálni és pontozni.

8.4. Magasságadatok rögzítése

Kötelező magasság adatot (GPS vagy barometrikus) csatolni a repüléshez, ha a repült táv 75 km-nél nagyobb.

9. Az MKK kiegészítő rekordhitelesítő rendszere

9.1. Rekordok és teljesítmény jelvények

A pilótáknak a rekordok hitelesítéséhez vagy a teljesítményjelvények kiadásához az MRSZ felé igazolniuk kell a megrepült teljesítményt. A FAI Sportkódex szerint a rekordok hitelesítése és a FAI teljesítményjelvények kiadása a nemzeti szövetség, azaz az MRSZ feladata. Ezek kiadásának mindenkori aktuális feltételeit az MRSZ vonatkozó sportszabályzata tartalmazza.

Az MKK hatékony támogatást kíván nyújtani a rekord repülések igazolásához és a teljesítmény jelvények igényléséhez. Ezért létrehozzuk az MKK értékelésében külön nem szereplő, előre kiírt pontokat igénylő repülések igazolásának lehetőségét, és a teljesítmény igazolás támogatását a 2007. évvel kezdődően megrepült feladatokhoz . Ez a rendszer az MKK kiterjesztése, az MKK -ban vagy a World XConetest -ben értékelésre leadott távokhoz, így hazai és külföldi repülésekhez is használható. Feltölthetőek csak magasságnyerést és időtartamot, de értékelhető távot nem tartalmazó tracklogok is.

9.2. Feladatok kiírása

9.2.1. A feladatok kiírását a repülések megkezdése előtt e-mailben kell megtenni. A feladat kiírást az mkkrekord@gmail.com címre kell elküldeni. Ez célszerűen megtehető mobiltelefonról SMS-ben, közvetlenül a repülés megkezdése előtt.

9.2.2. A kiírásnak (SMS vagy email) tartalmaznia kell:

- A pilóta és az esetleges utas nevét

- Tandem repüés esetén ennek megjelölését

- A feladat típusát vagy annak egy rövidített változatát

céltáv, C, CT

hurok, HU, HR

háromszög, HSZ, HRSZ

- A fordulópontokat érintési sorrendben WGS-84 koordinátákkal, vagy a http://xcontest.org/hungary/ címen megtalálható MKK fordulópont adatbázisban szereplő rövid nevével:

céltávnál a célpontot és max. 3 töréspontot

hurokhoz a kinduló/záró és egy fordulópont megadása szükséges

háromszöghöz a három sarokpont az érintés sorrendjében

- A fordulópontok 400m sugarú cilinderrel írhatók ki.

Az FAI rekord értékelésnél az előre kiírt feladat hosszából le kell vonni a a cilinderek távolságát, ezért ezt a feladat kiírása során figyelembe kel venni!

pl.: egy 100Km-es céltáv rekord kiírásához minimum 100,4 Km-es céltávot kell koordinátákkal kiírni. (100Km + 1*400m (nincs startcilinder))

egy 100Km-es hurok rekord kiírásához minimum 101,6 Km-es céltávot kell koordinátákkal kiírni. (100Km + 4*400m)

egy 100Km- es FAI háromszög rekord kiírásához minimum 102,4Km-es háromszöget kell koordinátákkal kiírni. (100Km + 6*400m)

9.2.3. A feladatkiírás kötelező a céltáv, hurok, háromszög és sebesség rekordokhoz.

9.3. Repülések értékelésre benyújtása

9.3.1. A repüléseket fel kell tölteni az XContest.org rendszerére

9.3.2. Az adminisztrátoroknak a repüléshez csatolt megjegyzésben és az mkkrekord@gmail.com címen jelezni kell az értékelés igényét, megnevezve hogy milyen rekord feladat vagy teljesítmény igazolását kéri a pilóta.

9.3.3. Az MKK adminisztrátorai a beérkezett rekordigényeket haladéktalanul továbbítják a szakbizottság felé.

9.3.4. Az MKK adminisztrátorai értékelik a feladatot és 30 napon belül e-mailben értesítik a pilótát az értékelés eredményéről, és azt egyidejűleg a szakbizottságnak hitelesítésre vagy elutasításra javasolva megküldik. A rekordokat a szakbizottság hitelesíti és hírdeti ki.

9.4. Repülések értékelése

9.4.1. A repüléseknek meg kell felelni az MKK minden feltételének, kivéve a minimumtáv és a területen belüliség követelményét.

Az MKK-ban nem értékelhető táv rekordként sem hitelesíthető.

9.4.2. A repülésnek meg kell felelnie az MRSZ siklórepülő sportszabályzatának VI. és VII. pontjának.

9.4.3. Hibásan kiírt fordulópontok esetén a repülés nem fogadható el. Hiányos kiírás esetén a repülés nem fogadható el, kivéve:

- Ha a kiírásból a pilóta neve hiányzik, de a küldő telefonszám vagy e-mail cím használójaként egyértelműen azonosítja magát.

- Ha a kiírásból hiányzik a tandem megjelölés, de szerepel az utas neve.

- Ha a kiírásból hiányzik az utas neve, de szerepel a tandem megjelölés és a pilóta az utast pótlólag megnevezi.

- Ha a feladat típusa nem vagy hiányosan szerepel, akkor ha egy fordulópont került megadásra a feladat céltávnak, két fordulópont esetén huroknak, három fordulópont esetén háromszögnek értékelhető.


Sections: