X C o n t e s t   2 0 2 0

Zapomenuté heslo?

Propozice závodu

Propozice / Proposition

***For English scroll down...or learn Czech :) ***

Termín závodu : 4. - 7. 7. 2020

V případě špatného počasí je stanoven náhradní 6.- 10. 7., resp. čtyři za sebou jdoucí dny od 4. 7. do 10. 7., které budou mít největší potenciál k uletění soutěžních kol.

Letové terény :

Závody budou situovány do Krkonoš i Podkrkonoší a využívány budou především tyto terény:

V krajním případě další letové terény (Pláně, Lysá, Medvědín, Harrachov apod.).

Startovné :

 • členové Svazu PG – 1500 Kč / zvýhodněné do 4. 5. - 1300 Kč
 • ostatní – 2100 Kč (85€) / zvýhodněné do 4. 5. - 1900 Kč (76€)

Počet pilotů v závodu je omezen na 50 účastníků! Výběr dle pravidla kdo první zaplatí, ten má místo rezervované. Rozhoduje datum zaplacení.

UPOZORNĚNÍ: Placení startovného je POZASTAVENO z důvodu naplnění závodu. Vyčkejte pokynu pro platbu e-mailem!

Důležité ! Uskutečnění závodu v náhradním termínu není důvod k vrácení startovného. Startovné je však možné převést na jiného pilota.

V případě zrušení závodu bude pilotovi vráceno startovné v celkové výši mínus 5% z částky.

Startovné obsahuje :

 • GPS koordináty
 • Poplatky za použití letových terénů
 • Svozy z trati
 • Zpracování výsledků
 • Tričko nebo jiný upomínkový předmět s motivem závodu
 • Účast na večírcích

Startovné neobsahuje :

 • Cena za lanovku
 • Dopravu pod letový terén
 • Ubytování

Vyhlašované kategorie :

 • Ženy
 • Standard (max. EN-B)
 • Sport (max. EN-C)
 • Open

Min. účast pěti pilotů pro vyhlášení dané kategorie.

Všichni piloti a pilotky se musí prokázat :

 • platným pilotním průkazem (úroveň IPPI4)
 • GPS se zaznamenáváním validních tracklogů + vysílačku
 • zdravotní pojištění zahrnující záchranu a repatriaci PG
 • pojištění odpovědnosti za škody

Vše výše zmíněné bude kontrolováno při registraci.

Během tohoto závodu (dle aktuálních pravidel FAI Sporting Code, Section 7, cat 2), každý závodník má za povinnost doložit platnou FAI sportovní licenci.Je zodpovědností každého pilota se ujistit, že se při registraci prokáže validní sportovní licencí (více informací na stránkách Svazu PG z 5.2.2020). Doporučujeme rovněž registraci na stránkách CIVL, a dopředu uvést své CIVL číslo při registraci či v ve svém profilu.

Předběžný harmonogram závodu :

 • 0.den - pátek 3. 7.
  • 16:00 - 19:30 registrace závodníků
 • 1.den - sobota 4. 7.
  • 6:00 - 7:30 registrace závodníků
  • 8:00 general briefing
  • 9:00 odjezd na vybraný terén
  • 12:00 - 18:00 soutěžní úloha
  • 21:00 vyhlášení provizorních výsledků
 • 2.- 3. den - neděle 5. 7. - pondělí 7. 7.
  • 8:00 vyhlášení průběžných výsledků, zhodnocení počasí
  • 9:00 odjezd na vybraný terén
  • 12:00 - 18:00 soutěžní úloha
  • 21:00 vyhlášení provizorních výsledků
 • 4. den - úterý 6. 7.
  • 7:30 vyhlášení průběžných výsledků, zhodnocení počasí
  • 8:00 odjezd na vybraný terén
  • 11:00 - 16:00 Soutěžní úloha
  • 20:00 vyhlášení výsledků a ocenění pilotů

Popis možností ubytování :


Otočné body - brzy ke stažení


Partneři : UP Paragliders (generální partner)

Kontakty :

Jiří Hanč - +420728517113, jirahanc@gmail.com

Soňa Perglerová - +420723277023, pergles@gmail.com

Jan Prokeš - johnny.proky@gmail.com


**************************************************************

Competition dates : 4. - 7. 7. 2020

In case of bad weather the alternative term is set to 6. - 10. 7., or 4 days in a row from 4. 7. to 10. 7..

Flying sites:

KO ill be held in the highest Czech mountains - Krkonoše mainly on following sites:

Selection and entry fee :

 • Member of Czech paragliding association – 1500 Kč / before 4. 5. - 1300 Kč
 • Others – 2100 Kč (85€) / before 4.5. - 1900 Kč (76€)

Number of pilots is limited to 50 participants! The general rule is who pays first get the place first.

40 places are reserved for CZECH pilots (only until 1. 5. 2020).

Important ! PAY ONLY AFTER AN EMAIL CONFIRMATION FROM US WITH A CALL TO PAY (not the same email with registration). Entry fee is valid for both dates of the competition. Entry fee is not returnable in case of first date cancellation. Entry fee can be transferred to another person.

In case of bad weather and cancellation of both dates of the competition, the entry fee is refundable in 95%.

Entry fee includes :

 • GPS coordinates
 • Retrieval on task days
 • Competition T-shirt or other or other souvenir with comp motif
 • Access to all parties
 • and all other organizational costs (take-off fees, results etc.)

Fee does NOT include :

 • Cable cars to take off
 • Transport under flying site
 • Accomodation

Scoring categories :

 • Women
 • Standard (max. EN-B)
 • Sport (max. EN-C)
 • Open

Minimum 5 pilots in each category.

All Pilots must hold the following :

 • A minimum of IPPI4 (or equivalent national licence)
 • GPS which records valid tracklogs
 • Medical insurance (including rescue and repatriation)
 • Third party liability insurance
 • Radio transmitter

All the above will be checked at registration!

In this competition (according to the latest FAI Sporting Code, Section 7, cat 2), each competitor shall hold a valid FAI Sporting Licence. FAI Sporting Licences must be registered online. Only online Sporting Licences are valid. It is each pilot’s responsibility to make sure he has a valid Sporting Licence and we strongly advise you to have one. We also recommend to create a CIVL number and then add your number here in your profile.

Competition schedule :

 • 0.day - Friday 3. 7.
  • 16:00 - 19:30 Registration
 • 1.day - Saturday 4. 7.
  • 6:00 - 7:30 Registration
  • 8:00 General briefing
  • 9:00 Transport to selected take-off
  • 12:00 - 18:00 Competition task
  • 21:00 Provisional results
 • 2.- 3. days - Sunday 5. 7. - Monday 7. 7.
  • 8:00 Results, evaluation of the weather
  • 9:00 Transport to selected take-off
  • 12:00 - 18:00 Competition task
  • 21:00 Provisional results
 • 4. day - Tuesday 6. 7.
  • 7:30 Results, evaluation of the weather
  • 8:00 Transport to selected take-off
  • 11:00 - 16:00 Competition task
  • 20:00 Prize giving and closing ceremony

Accomodation :


Waypoints - soon available

Contacts :

Jiří Hanč - +420728517113, jirahanc@gmail.com

Soňa Perglerová - +420723277023, pergles@gmail.com

Jan Prokeš - johnny.proky@gmail.com


Sections: