X C o n t e s t   2 0 2 3

Zapomenuté heslo?

Informace/Pravidla

Informace a pravidla / Info and rules
 • Kdy: 15.-18.6.2023 (náhradní termín 17.-20.6.2023)
 • Kde: HQ Raná u Loun – hospoda skleník
 • Letové terény: Raná, Krupka, Zlatník, Oblík
 • Ubytování www.ranskahora.cz

Kategorie:

 • Ženy
 • Standard (max. EN-B)
 • Sport (max. EN-C)
 • Open

Startovné:

 • Člen Svazu PG 1 800 Kč
 • Nečlen 2 400 Kč (102Eur)

Startovné obsahuje:

 • GPS souřadnice OB
 • Zpracování výsledků
 • Večírek
 • Dárek s motivem závodu
 • Poháry pro vítěze
 • Svoz závodníků z trati
 • Lunchpacket

Závod je vypsán pro 50 účastníků.

Selekce soutěžících:

 • 15.3.2023 - 20.00 - spuštění registrace
 • 22.3.2023 - první selekce pilotů
 • 22.-29.3.2023 - platby vybraných pilotů
 • 30.3.2023 - druhá selekce na zbývající volná místa

První selekce pilotů je provedena podle pravidel určených Svazem PG a to následujícím způsobem: 10%míst je rezervováno pro piloty dle rankingu k 1.1.2023 (5míst). 10%míst je rezervováno pro piloty z programu Talent (5míst). Zbývajících 40 míst bude obsazeno z přihlášených pilotů tak, že: 30 míst bude přiděleno dle času registrace a 10 míst divoká karta organizátora.

Po první selekci přijde vybraným pilotům informační email s údaji o platbě startovného. Na platbu bude čas do 29.3.. Vybraní piloti se musí kromě platby registrovat také na FAI webu závodu (instrukce přijdou emailem). Vybraní piloti, kteří nezaplatí, jsou automaticky zařazeni zpět na čekací listinu a organizátor provede novou selekci již bez rezervace míst pro reprezentaci a talenty.

Startovné je platné na oba termíny závodu. V případě přesunutí závodu na náhradní termín 17.-20.6., kterého se nemůže závodník zúčastnit, není startovné vratné. Startovné je nepřenosné.

V případě fatální nepřízně počasí a zrušení obou termínů závodu, je startovné vratné v plné výši. V případě uspořádání závodu ve třetím termínu bude vybíráno startovné znovu.

Na závod je nutné mít platnou FAI licenci, pilotní průkaz, pojištění odpovědnosti, zdravodní pojištění zahrnující záchranu a repatriaci PG, platný technický průkaz, vysílačku a GPS

Průběh závodu:

 • Den 1: 6:30 - 8:00 - Registrace pilotů
 • 8:00 - 8:30 - Generální briefing
 • 8:30 - 10:00 - Přesun na start
 • 10:00 - 11:00 - Předletový briefing
 • 11:00 - 17:00 – Závod
 • 18:00 - 00:00 – Svozy + zpracování výsledků
 • Den 2: 2. závodní den
 • Den 3: 3. závodní den + večírek?
 • Den 4: 4. závodní den + vyhlášení vítězů (±18:00 )

Registruj se!


ENGLISH:

 • When: During the Easter holiday 15. – 18.6. 2023 (reserve date 17.-20.6.2023)
 • Where: HQ: Skleník Raná u Loun
 • Takeoffs: Raná, Krupka, Zlatník, Oblík
 • Accommodations: http://www.ranskahora.cz/

Categories (classes):

 • WOMEN
 • STANDARD (max EN-B)
 • SPORT (max EN-C)
 • OPEN

Entry fee:

 • Members of Czech Association of Paragliding: 1 800 Kč
 • Other competitors: 2 400Kč / 102 Eur

Included in fee:

 • Map + GPS waypoints
 • Results processing
 • Party: barrel of beer + food free
 • Competition shirt
 • Cups for the winners of each category
 • Lunchpacket

Maximal competition capacity: 60 pilots!

Selection of competitors:

 • 15.3.2023 - 20.00 - start of registration
 • 22.3.2023 - selection of pilots
 • 22.-29.3.2023 - payments of selected pilots
 • 30.3.2023 - second selection

The firts selection of pilots is made according to the rules determined by the PG Association as follows: 10% of seats are reserved for pilots from the national team (5 seats). 10% of seats are reserved for pilots from the Talent program (5 seats). Of the remaining 40 sets, 10 seats will be filled by the organizer and 30 seats will be allocated according to the time of registration.

After the firs selection, there will be time for payment until 29.3.. Selected pilots must also register for the race on the FAI website (we will send the instructions by email). Selected pilots who do not pay are automatically placed back on the waiting list and the organizer will make a new selection without resering seats for representation and talents.

Entry fee is valid for both dates of the competition. Entry fee is not returnable in case of first date cancellation. The entry fee cannot be transferred to another person.

In case of bad weather and cancellation of both dates of the competition, the entry fee is fully refundable. In case of the third alternative date, entry fee will be paid again.

It is necessary to have an FAI license, pilot licence, insurance, health insurnance for paragliding, transmitter, GPS for the race !!!

Timeline

 • Day 1: 1st competition day
 • 6:30 - 8:00 – Registration
 • 8:00 - 8:30 - General briefing
 • 8:30 - 10:00 – Move to start
 • 10:00 - 11:00 – Before-flight briefing
 • 11:00 - 17:00 – Task
 • 18:00 - 00:00 – Pick-up pilots and processing results
 • Day 2: 2nd competition day
 • Day 3: 3rd competition day + party
 • Day 4: 4th competition day + Winners Announcement

Sections: