XContest 2007

Zapomenuté heslo?

Sport

Do kategórie Sport sú zaradení piloti, ktorí všetky prihlásené prelety absolvovali na PK kategórie A alebo B (max. AFNOR Performance, DHV 2-3). Bodové hodnotenie je dané súčtom 4 najlepších letov na jednomiestnom PK.

Počet skórujících pilotov v kategórii: 45

Sections: