X C o n t e s t   2 0 2 4

Забравена Парола ?

Регистрация

За да вземеш участие е необходимо да се регистрираш.

Потребителското име може да съдържа малки и главни букви, алфа и цифрови знаци. Пространствата не са разрешени. Всички полета, маркирани със звездичка (*), са задължителни. Моля, въведете дата на раждане под формата „ždd.mm.yyyâ €“ (напр. 28.02.1976).

След успешна регистрация ще получиш имейл за потвърждение.

За съществуващи потребители на XContest:.

Ако вече си регистриран в предишни сезони на XContest, няма нужда да се регистрираш като нов потребител за новия сезон! Влез със старото си потребителско име и парола и потвърди участието си за новият сезон на тази страница.

Регистрация в XContest
самоличност
Друга информация
Пол *
Настройки

Основни партньори:

 logo Fly the earth  logo Element  logo Nest  logo BenflySections: