X C o n t e s t   2 0 2 4

Glemt passord

Regler

Regelverk for Distanseligaen og Fridistanseligaen finner du her. Det er en forutsetning for deltakelse at piloten har satt seg inn i disse.

Sesongen varer fra og med 1. oktober til og med 30 september året etter. Turer må senest være registrert innen 14 dager fra da turen ble fløyet.

Alle turer som meldes inn i konkurransen må flys i henhold til det til enhver tid gjeldende Sikkerhetssystem for HPS/NLF.

Scoringfaktorer

Faktor for 5-punkt distanse 1.0
Faktor for fri triangel 1.5
Faktor for lukket fri triangel 1.7
Faktor for FAI triangel 2.2
Faktor for lukket FAI triangel 2.4
Prosentsatser for triangel og lukket triangel 20% og 5%

5-punkt distansen er summen av distanse mellom 5 punkter som er lengst fra hverandre på sporloggen. Start og sluttpunkt er ikke nødvendigvis der piloten tok av eller landet.
En flytur blir scoret som triangel hvis distansen mellom startpunkt og sluttpunkt er mindre enn 20%. Scoring-distansen vil da være distansen mellom vendepunktene, minus avstanden mellom sluttpunkt og startpunkt. En flytur blir scoret som lukket triangel hvis avstanden mellom startpunkt og sluttpunkt er mindre enn 5%. En tur scores som FAI triangel når ingen av sidene er mindre enn 28% av triangelets totale lengde.

Det er ikke lenger nødvendig å deklarere på forhånd for å score triangel. Du behøver heller ikke å starte turen på et av vendepunktene i triangelen, og ikke minst slipper du å fly helt tilbake til startpunktet. Det holder at avstanden er mindre enn 5%.

Det er ikke et krav om å starte turen på et av vendepunktene i triangelen. Xcontest beregner automatisk høyest mulige score ut fra innmeldt sporlogg.

Konkurranser


HG/PG OPEN
De 5 beste turene ut fra ovennevnte scoringfaktorer.

HG/PG SPORT
Samme som ovenfor men kun for HG Toppmast-vinger og PG EN A-C klasse

FRIDISTANSELIGAEN PG (FDL)
De 5 beste turer hvor poeng beregnes ut fra avstanden mellom de to ytterpunktene på sporloggen med faktor 1.

PG-KLUBB
Summen av de 2 beste turene fra de 6 beste pilotene fra PG-OPEN i hver klubb.

PG TEAM
Et team kan bestå av opptil 4 piloter. De 8 beste turene fra PG-OPEN med maksimalt 2 turer per pilot. Det kan ikke legges til turer fløyet før piloten ble medlem av teamet.


Sections: