X C o n t e s t   2 0 1 9

Zapomenuté heslo?

Cross Country LAA SR 2019

2019

Vitaj v novom ročníku Cross Country LAA SR 2019. V tejto sekcii nájdeš novinky alebo upozornenia na zmeny pravidiel. Ak ťa dianie okolo našej súťaže zaujíma, môžeš sa páčikom prihlásiť na odber noviniek na Facebooku.

Chceme upozorniť pilotov na zmeny pravidiel CC, ktoré vstúpili do platnosti 24-02-2019. 1) Pravidlo 8.2.1. umožňujúce vyklesanie po nechcenom prekročení povolenej výšky bolo zrušené. 2) Bola zrušená vertikálna (70m) a horizontálna (500m) tolerancia nepresnosti GPS. Každé porušenie bude posúdené športovou komisiou. 3) V športovom poriadku bola schválená zmena tvorby rebríka pilotov LAA SR (tzv. reprezentácie). Vzhľadom na to, že po novom už body z CC sa nezapočítavajú do rebríka, nie je potrebné lety v rámci iných závodov pred koncom sezóny odhlasovať.

Published by Cross Country LAA SR

Ahojte preletári! Chcel by som dať do pozornosti aktualizovanú verziu pravidiel Cross Country, podľa ktorých budeme súťažiť už túto sezónu (2019). Pravidlá sú dostupné na stránke http://www.laa.sk/pravidla-cc/ alebo na XConteste v záložke "Pravidlá CC". Asi najdôležitejšie zmeny sa týkajú vyklesávania v prípade vertikálneho narušenia spodnej hranice priestoru (8.2.1) a zavedenia možnosti dokladovania letu pomocou barometrickej výšky (9.4). 8.2.1) Na základe analýzy prípadov z predchádzajúcich ročníkov súťaže sa športová komisia rozhodla zmeniť vyklesávacie pravidlo tak, že velkosť kružnice, v ktorej je možné vyklesať sa zväčší na 2km. Je však nutné v tejto kružnici vyklesať trestných 200m za narušenie povolenej výšky. 9.4) Do pravidiel bola zavedená možnosť dokumentácie výškového profilu letu pomocou barometrickej výšky. Jedná sa o barometrickú výšku vzťahovanú k výške miesta štartu. Je preto potrebné dôsledne skalibrovať tlak na zariadení podľa predom zistenej geografickej (nadmorskej) výšky miesta štartu (v tomto mieste skalibrovať tlak) alebo skalibrovať tlak pomocou GPS výšky. V prípade kalibrácie pomocou GPS výšky je potrebné počkať na presný "lock" polohy a výšky. Tolerancia nepresnosti výšky je stanovaná na 30m. Ak dôjde k chybnej kalibrácii výšky, napríklad zadaním menšej ako skutočnej výšky o viac ako 30m, môže nastať situácia kedy pilot podľa prístroja nastúpa do 2450m ale následná kontrola podľa skutočnej výšky štartu spočíta maximálnu výšku väčšiu ako 2450m!

Published by Cross Country LAA SR

Published by Cross Country LAA SR

Published by Cross Country LAA SR

Sections: