X C o n t e s t   2 0 2 4

Zapomenuté heslo?

Slovenské nebo

V kategórii Slovenské nebo sú zaradení všetci piloti, ktorí prihlásili aspoň jeden prelet započatý na území Slovenskej Republiky. Bodové hodnotenie je dané súčtom šiestich najlepších letov započatých na území SR bez odmedzenia kategórie PK.

Sections: