X C o n t e s t   2 0 2 4

Zapomenuté heslo?

Sport

Do kategórie Sport sú zaradení piloti, ktorí všetky prihlásené prelety absolvovali na PK max kategórie EN-C. Bodové hodnotenie je dané súčtom 4 najlepších letov na jednomiestnom PK max. EN-C.

Počet skórujících pilotov v kategórii: 182

Sections: