X C o n t e s t   2 0 2 4

Zapomenuté heslo?

F.A.Q.

Základní informace o soutěži

Co je to Český pohár paraglidingu (dále jen ČPP)?

ČPP je volnou přeletovou soutěží určenou pro nejširší paraglidingovou veřejnost. Filozofií soutěže je možnost zapojení nejen špičkových soutěžních, ale i rekreačních pilotů dle vlastních časových i finančních možností. Chuť a radost z přeletů je to, co spojuje všechny účastníky.

Jaké podmínky k účasti v ČPP musím splnit?

Jsi občanem ČR?

Vlastníš platný pilotní průkaz opravňující Tě k létání na kluzáku dané kategorie?

Máš pojistku na provoz svého kluzáku dle podmínek příslušné evropské země?

V případě že létáš na území ČR, má Tvůj kluzák platnou technickou prohlídku?

Pokud se Ti podařilo na všechny otázky kladně odpovědět, nic Ti nebrání se ČPP bez obav zúčastnit - jak jednoduché!

Co mě účast v ČPP bude stát?

Pokud jsi členem svazu paraglidingu při LAA ČR, nebudeš muset platit žádné startovné! V opačném případě Tě laskavě požádáme o příspěvek 200,- Kč.

V jakém období soutěž probíhá?

Přihlásit lze výkony z období mezi 1. říjnem a 30.zářím. Důležité je nezapomenout přihlásit každý jednotlivý přelet na webu ČPP nejpozději do 14 dnů ode dne letu.

V jakých kategoriích lze soutěžit?

Kategorií je v ČPP několik a lze je i různě kombinovat.

 • OPEN - hlavní kategorie pro všechny piloty bez rozdílu kluzáku

Dále dělíme kategorie podle typu kluzáku, na němž létáš:

 • STANDARD - do této kategorie budeš zařazen v případě, že všechny započítávané výkony létáš na kluzáku (či kluzácích) typu "Standard" odpovídající testu EN A či EN B (LTF 1 a LTF 1-2).
 • TANDEM - do této kategorie se budou počítat všechny výkony pilota letěné na tandemovém kluzáku

Následně budou někteří piloti rozděleni do "demografických" kategoriíí, na něž typ kluzáku nemá vliv:

 • ŽENY
 • JUNIOŘI - piloti do 23 let dle programu "talentované mládeže"
 • SENIOŘI - piloti nad 50 let

A nakonec ještě týmové pořadí:

 • TÝMY - jedná se o pořadí maximálně tříčlenných týmů. V této kategorii se počítají dva nejlepší výkony každého člena z týmu.

Pro názornější pochopení principu zařazení do kategorií lze využít následující tabulku:

KATEGORIE SKÓRE SKUPINA
Open open score
všichni piloti
Standardstandard score
všichni piloti s alespoň 1 letem na padáku EN A, EN B
Tandem tandem score
všichni piloti
Ženyopen score
ženy
Juniořiopen score
piloti < 23 let
Seniořiopen score
piloti > 50 let
Týmy team score
všechny týmy

Definice sloupce SKÓRE:

open score - 4 nejlepší lety absolutně

standard score - 4 nejlepší lety na EN A či EN B kluzáku

tandem score - 4 nejlepší lety na tandemovém kluzáku

team score - 3 x 2 nejlepší lety absolutně

Příklad:

Žena (pro reálnější představu příkladu si ji pojmenujeme - třeba Alice) létá na kluzáku "Standard", také uletěla nějaký let na tandemu a je spolu s dalšími piloty v týmu. Do open score se jí budou počítat 4 nejlepší lety absolutně, do standard score 4 nejlepší lety na áčkovém kluzáku, do tandem score 4 nejlepší lety na tandemu a do team score její 2 nejlepší lety absolutně.

Alice tedy soutěží v kategoriích: Open, Standard, Tandem, Ženy a Týmy.

PS: a to už naštěstí Alici není 23 let, jinak by nám vybrala ceny ještě z kategorie Junioři! :-)

Do jaké kategorie spadá můj kluzák?

Paraglidingové kluzáky se dělí v ČPP do příslušných kategorií zejména podle toho, jak jsou otestovány:

 • kategorie STANDARD - tzv. "áčkové - A" kluzáky s testem EN A či EN B, Standard od francouzské zkušebny AFNOR nebo švýcarské SHV, či DHV 1 a DHV 1-2  od německé zkušebny DHV.
 • kategorie OPEN - soutěžní kluzáky s testem Competition nebo kluzáky bez testu, např. prototypy
 • kategorie TANDEM - tandemové kluzáky s testem Tandem nebo bez testu

Z jakých zemí lze přihlásit výkony?

Z celé Evropy! Letová oblast z které lze přihlašovat přelety je ohraničena pouze geografickými hranicemi evropského kontinentu.

Jaké druhy tratí lze létat ?

V rámci ČPP lze létat tři různé druhy tratí:

 • Volný přelet - nejčastěji se jedná o přelety, kdy pilot po startu pokračuje v letu v daném směru bez návratu zpět. Za volné přelety budou posuzovány i lety, které pilot původně plánoval jako plochý trojúhelník nebo FAI trojúhelník, ale předčasně přistál či jinak nesplnil jejich podmínku.


 • Plochý trojúhelník - trať bude považována za plochý trojúhelník v případě, že pilot kdykoliv během letu splnil podmínku maximální vzdálenosti mezi výchozím a koncovým bodem 5%, a defacto tedy "uzavře" trať. Výchozí i koncový bod mohou být jakékoliv body z tracklogu, nejde nutně o start či přistání.


 • FAI trojúhelník - trať bude považována za FAI trojúhelník v případě, že pilot splní stejnou podmínku jako u plochého trojúhelníku - tedy podaří se mu kdykoliv během letu "uzavřít" trať s maximální odchylkou 5%, ale zároveň každá strana trojúhelníku měří alespoň 28% z jeho celkové délky.

FAI trojúhelník

Pro vyhodnocení každého letu bude optimalizace hledat takovou nejvýhodnější trať, která pilotovi přinese nejvyšší bodový zisk.

Jaká je hodnota jednotlivých tratí?

Tratě jsou ohodnoceny podle jejich náročnosti. Například dolétnout FAI trojúhelník je těžší než volný přelet či plochý trojúhelník, a proto má tato trať vyšší bodovou hodnotu. Pro podporu létání uzavřených tratí v České republice jsou navíc bodově zvýhodněny všechny trojúhelníky, které alespoň nějakou svojí částí vedou přes území ČR.

Bodová hodnota tratí je tedy následující:

 • Volný přelet (VP): 1km = 1,0b
 • Plochý trojúhelník (PT): 1km = 1,2b
 • FAI trojúhelník (FT): 1km = 1,4b
 • Plochý trojúhelník na území ČR (PT-CZ): 1km = 1,8b
 • FAI trojúhelník na území ČR (FT-CZ): 1km = 2,2b

Jaké jsou podmínky pro přelet hranice ČR s jinými zeměmi?

V současné době je možné přelétávat všechny hranice s okolními státy.

Přístrojové vybavení a jejich nastavení

Jaké přístroje lze pro záznam letu použít?

 

Pro dokumentaci přeletu je třeba použít navigační přístroj (GPS), z něhož lze stáhnout platný tracklog (prošlou trasu) ve formátu IGC (Co je to IGC?). Prakticky se jedná o většinu GPS vhodných k létání od výrobců Garmin i Magellan (ověřte si v manuálu ke konkrétnímu přístroji možnosti ukládání prošlé trasy), některé kombinované přístroje GPS s várii a FAI loggery.

Manuály některých často používaných GPS přístrojů od firmy Garmin:

eTrex/eTrex Summit

eTrex Venture/Legend/Vista

eMap/eMap Deluxe

GPS 12/12XL/12CX/II+/48

GPS 12Map/GPS III+

GPS 76/GPSMAP 76

Pokud si nejseš jist, zda lze Tvůj přístroj pro dokumentaci letu použít, kontaktuj nás.

Jaké je doporučené nastavení přístroje pro záznam letu?

V zásadě lze doporučit takové nastavení ukládání tracklogu, aby se celý plánovaný let s určitou rezervou bez problémů do přístroje uložil. Úplné miminum pro uznání platného letu je frekvence zápisu tracklogu 1bod / 60 sekund. Vše se odvíjí od kapacity Tvého přístroje.

Následující tabulka uvádí kapacity nejčastěji používaných přístrojů Garmin:

Přístroj Kapacita (v bodech)
48, 12, 12xl, II+
1024
12 Map, 3+
1900
eTrex, eMap
2000
76
2048
176 Map
2500
V, Summit
3000
Legend, Vista, 76Map, 76S Map, 60CX, 60CS, 76CX, 76CS
10000

Upozornění: jedná se o informativní údaje, záleží na aktuálním firmware Tvého přístroje, který si můžeš ověřit na webu Garmin Updates and Downloads.

 

Pokud to přístroj umožňuje, lze doporučit nastavit záznam v časových intervalech. Díky tomu budeš přesně vědět, jak dlouhou dobu pamět vydrží. V další tabulce jsou uvedeny možné délky záznamů (v hodinách) pro různé frekvence záznamu:

Interval Počet bodů
(sekundy) 10241900
2000
2048
2500
3000
5000
10000
308:32
       
257:06
       
205:41
       
195:24
10:01
      
185:07
9:30
10:00
10:14
    
174:50
8:58
9:26
9:40
    
164:33
8:26
8:53
8:06
    
154:16
7:55
8:20
8:32
10:25
   
143:58
7:23
7:46
7:57
9:43
   
133:41
6:51
7:13
7:23
9:01
   
123:24
6:20
6:40
6:49
8:20
10:00
  
113:07
5:48
6:06
6:15
7:38
9:10
  
102:50
5:16
5:33
5:41
6:56
8:20
  
92:33
4:45
5:00
5:07
6:15
7:30
  
8
2:16
4:13
4:26
4:33
5:33
6:40
11:06
 
71:59
3:41
3:53
3:58
4:51
5:50
9:43
 
6
1:42
3:10
3:20
3:24
4:10
5:00
8:20
 
5 2:38
2:46
2:50
3:28
4:10
6:56
 
4
 2:06
2:13
2:162:46
3:20
5:33
11:06
3
  1:40
1:42
2:05
2:30
4:10
8:20
2
    1:23
1:40
2:46
5:33
1 
    0:41
0:50
1:23
2:46


Je vhodné nastavit přístroj tak, aby nedošlo k úplnému zaplnění paměti. Jakmile totiž paměť přeplníme předčasně, mohou nastat dva případy:

 • pokud máme nastaven režim "Prepis pri zaplneni - WRAP WHEN FULL" GPS začne přepisovat paměť od začátku. V tom lepším případě se tam nachází nějaká staré a tudíž nepotřebné záznamy. Horší varianta je, že začneme přepisovat začátek aktuálního letu, čimž může dojít k podstatnému zkrácení tratě či znehodnocení kvality výkonu (například bude chybět začátek trojúhelníkové tratě).
 • při nastavení "Neukladat po zaplneni - STOP WHEN FULL" se nic přepisovat nebude. Ovšem pokračování letu nebude zdokumentováno a vyhodnocovat se tak bude trať pouze do konce záznamu.

Pokud máme nastavený režim "Neukladat po zaplneni - STOP WHEN FULL", tak nejenže zázam se vypne (přepne se do režimu "Vyp - OFF") při zaplnění paměti, ale zůstane vypnutý i po vymazání tracklogu.

Je zřejmé že nastavení GPS je třeba věnovat obzvláště velkou pozornost. Doporučujeme na startu tento postup:

 1. zapnout GPS
 2. nastavit režim "Neukladat po zaplneni - STOP WHEN FULL"
 3. nastavit interval záznamu tak, aby vydržel alespoň 5 hodin (nejvíce však cca 25-30s)
 4. vymazat starý tracklog
 5. ověřit, že je ukládání tracklogu zapnuto

Jak a v kterém menu mám nastavit svoji GPS?

V současnosti máme k dispozici nastavení u následujících GPS:

Garmin eTrex

Na stránce Hlavni menu vyberte kategorii "Prosle trasy". V menu stránky Prosle trasy zvolíte položku "Nastav zaznam trasy". První položka je Prepis pri plne, která by měla zůstat prázdná, tj, nezaškrtnutá. Druhá položka je Metoda zaznamu - nastavte metodu záznamu "Cas". Třetí položka je Interval - zde nastavíte interval mezi body zaznamenaného tracklogu v sekundách.

Garmin 76/76 map

Na stránce Hlavni menu vyberte kategorii "Prosle trasy". V menu stránky Prosle trasy přes tlačítko Menu zvolte "Nast.ukl.pros.trasy". První položka Ukladani zvolte "Neukl. po zaplneni". Druhá položka je Metoda ukladan" - nastavte metodu záznamu "Cas". Třetí položka je Interval - zde nastavíte interval mezi body zaznamenaného tracklogu v sekundách.

Napiš nám nastavení Tvého přístroje, rádi je zveřejníme!

Jsou povoleny výpadky záznamu letu?

Pokud se bude jednat o výpadky v rozmezí 60 sekund mezi jednotlivými body tracklogu, není problém, protože se bude podle pravidel vlastně jednat o nepřerušený záznam. V případě delších výpadků jsou v tracklogu povoleny maximálně dvě "mezery" do 15 minut. V případě výpadků delších než 15 minut nebudou takové lety hodnoceny a přijaty do soutěže.

Zpracování tracklogu

Co mám udělat po přistání?

Tak předně gratulujeme k snad pěknému a dlouhému přeletu! :-) Z pohledu přihlášení tohoto letu do ČPP je důležité nějakým způsobem nepřijít o tracklog, a to buď vypnutím GPS nebo nastavením "OFF" v menu pro ukládání trasy. Tak a teď máš lhůtu 14 dní na to, abys stihl navštívit internet a přelet přihlásil na webu ČPP.

Pozor: pokud máš v úmyslu v dalších dnech znovu letět a nemáš možnost stáhnout tracklog z GPS do počítače, NIKDY neukládej aktivní tracklog do paměti GPS vyhrazené pro uložené trasy. Dojde totiž k nenávratnému poškození tracklogu a ten by již nebyl platný pro přihlášení. Podle velikosti zaplnění paměti je možné řešení například zvětšit interval záznamu na delší čas a začít ukládat další přelet do aktivního tracklogu.

Jakými programy lze stáhnout tracklog z mého přístroje?

V zásadě je možné z GPS stáhnout tracklog programem, který umí ukládat tracklog ve formátu IGC a zároveň jej podporujeme pro ČPP z důvodu validace bezpečnostního G-recordu - tedy dochází ke kontrole, zda s tracklogem nebylo nějak manipulováno. V současnosti podporujeme tento software:

GpsDump:
http://www.multinett.no/~stein.sorensen/

SeeYou:
http://www.seeyou.ws/

CompeGPS:
http://www.compegps.com/new/main.php?flash=1

G7ToWin / G7ToCE
http://www.gpsinformation.org/ronh/

MaxPunkte:
http://www.flugplatz-beilrode.de/maxpunkte/

GPS Log pro WinCE
http://www.soaringpilotsoftware.com/gps_log/GPS_LOG_WinCE_Description.htm

Jak mám konkrétně stáhnout tracklog v jednotlivých programech?

Pro lepší orientaci stahování tracklogů v jednotlivých programech přinášíme názorné ukázky postupu v jednotlivých krocích.

G7toWin:

1. Po připojení GPS k PC otevřít program G7toWin a dále v horním menu: File - Download from GPS - Tracks


 

2. Uložit IGC soubor, viz: File - Save IGC Track File3. Při ukládání nezapomenout mít zaškrtnutou kolonku "G Security Record?", bez které by tracklog nebyl korektně uložen s bezpečnostním záznamem.


Poznámka: nevýhodou programu G7toWin je chybějící možnost oddělení více letů v rámci jednoho tracklogu a manipulace s tracklogem (ořezání nepotřebných bodů či letů apod).

CompeGPS:

1. Po připojení GPS k PC otevřít program CompeGPS a dále v horním menu: Communications - Download GPS Track


2. Po stáhnutí tracklogu budeš v případě více letů vyzván k rozdělení tracklogu - zvol ANO (Yes)


3. Dále budeš vyzván k vymazání "stojících bodů" na začátku a konci tracklogu - zvol ANO (yes)


4. V horním menu zvol Flights - Flights list, následně se zobrazí seznam všech letů z tohoto tracklogu. Jednotlivé lety z tohoto tracklogu je možné uložit volbou "Save Flight as...". Takové jednotlivé lety potom můžeš postupně přihlásit.Co je to IGC?

IGC je standardizovaný formát, který byl vyvinut IGC GPS komisí společně s výrobci letových zapisovačů a tvůrci software. Formát IGC se v současnosti používá v soutěžní oblasti včetně deklarací rekordů a je schválen FAI. Samotný soubor IGC obsahuje několik typů záznamu včetně tzv G-recordu, který má na starosti bezpečnost a neporušenost IGC.

Více se o IGC dočteš na webu IGC Flight Verification Unit.

Registrace a přihlášení výkonů na webu ČPP

Jak se mám zaregistrovat do ČPP?

Registraci je možné provést volbou Registrovat se do ČPP v pravém menu stránky:

Registrovat se do ČPP

Pozor: každý pilot se registruje pouze jednou při vstupu do soutěže.

Jsem zaregistrován, mám stáhlý tracklog ve formátu IGC, jak přihlásím let?

Před přihlášením výkonu je třeba přihlásit se do systému ČPP. To je možné provést v přihlašovacím formuláři (Uživatelské jméno/heslo) v pravé horní části PGwebu:

Přihlásit se

 

Po přihlášení se v pravém menu zobrazí nabídka Moje ČPP menu, která obsahuje menu "Přihlásit přelet". V této volbě již postačí na základě dalších pokynů vložit platný IGC soubor s tracklogem.

Přihlásit přelet

Co mám dělat, když dojde k chybě při nahrávání IGC na web ČPP?

Při nahrávání IGC na web ČPP může dojít k několik různým chybám, jejichž důvod je stručně vysvětlen v odpovědi, proč byl tracklog odmítnut.
Zde nabízíme podrobnější vysvětlení některých z nich:

 1. IGC soubor nelze validovat, není k dispozici validátor pro igc soubory vytvořené vaším software - pro stáhnutí tracklogu z Tvého přístroje jsi použil software, který nepodporujeme. Zkus jej ještě jednout stáhnout programem, u kterého validaci podporujeme. Pokud máš tracklog již z přístroje vymazaný, kontaktuj nás, pokusíme se validaci u nového software zajistit.
 2. IGC soubor není validní, pravděpodobně byl po uložení upravován či změněn - při validaci bylo zjištěno, že se s IGC souborem bylo nějaký způsobem manipulováno a byl porušen bezpečnostní G-rekord. Zkus tracklog znovu z přístroje stáhnout.
 3. Všechny body v IGC souboru jsou v blízkosti 1 místa - všechny body jsou od sebe vzdáleny pouze několik metrů, není detekován pohyb.
 4. IGC soubor obsahuje mezeru delší než 15 minut - dle pravidel ČPP je maximální možná mezera v jednom tracklogu 15 minut, tracklogy s delší mezerou nejsou hodnoceny.
 5. IGC soubor obsahuje více než 2 mezery delší než 1 minuta - dle pravidel se za nepřerušovaný záznam letu považuje minimálně každých 60 sekund záznam traťového bodu. V případě delší prodlevy je taková mezera již považována za výpadek záznamu. Je povoleno mít maximálně 2 takové mezery a ani jedna z nich nesmí překročit 15 minut.
 6. IGC obsahuje příliš velké množství neplatných bodů - v záznamu letu je více než 10 neplatných bodů za sebou.
 7. Tracklog obsahuje záznam více než jednoho letu - v tracklogu bylo detekováno více samostatných letů. Je nutné stáhnout tracklog z GPS přístroje znovu a před uložením IGC souboru odstranit všechny body před startem a po přistání toho letu, který chceš přihlásit.
 8. Let byl proveden před více než 14 dny. Je nám líto, ale tento let nelze přihlásit do ČPP - tracklog byl zaslán na web ČPP až po uplynutí maximální povolené 14-denní lhůty na přihlášení výkonu.
 9. Je nám líto, ale tento let nelze přijmout do ČPP, protože nebyl letěn na území Evropy.. - do ČPP lze dle pravidel přihlásit pouze výkon letěný na území Evropy.


Automatická detekce narušení prostorů

Od sezóny 2012 se v ČPP můžete setkat s automatickou detekcí narušení vzdušných prostorů. Jedná se o preventivní službu pro piloty, která má za cíl zvýšit informovanost pilotů o rozdělení vzdušného prostoru


 Co je automatická detekce narušení prostorů a jak funguje?

Po přihlášení letu je každý tracklog (zpravidla během několika minut) na serveru automaticky zkontrolován ohledně narušení vzdušných prostorů. Pokud je detekováno narušení, pilotovi je zaslán informační e-mail, ve kterém je vyzván ke kontrole svého letu. Při kontrole letu je pod přeletem zobrazen informační box s výpisem detekovaných narušení a také formulář obsahující 3 možnosti, jak naložit s přeletem:

 1. potvrzení, že přelet je v pořádku
 2. stažení letu z bodování (zůstane veřejně vidět, ale bude mít bodovou hodnotu 0 bodů)
 3. stažení letu z veřejného zobrazení

Pokud mi přijde e-mail se zprávou o detekovaném narušení, znamená to, že jsem porušil(a) pravidla?

Většinou nikoliv.

Automatická detekce narušení má několik omezení, se kterými je nutné počítat:

 • výška, která je uvedena v tracklogu, nemusí odpovídat tlakové výšce, která je rozhodující pro určení vertikální polohy vůči vzdušným prostorům. Vlivem různých odchylek a nepřesností může být tato výška až o několik stovek metrů posunuta, obzvláště ve vyšších hladinách nad tzv. převodní výškou. Více informací najdeš např. v tomto článku na PGwebu.
 • detekce nijak neřeší hodnotu horizontálního narušení, jinými slovy i vlétnutí do prostoru "zboku" o 1 metr je detekováno jako narušení. V praxi se počítá s horizontální tolerancí danou nepřesnostmi vymezení prostorů a gps pozice až v řádu stovek metrů.
 • provoz v prostoru může být povolen po dohodě s příslušným řízením letového provozu, případně ve spojení s věží pomocí radiostanice. Pokud je provoz v prostoru povolen, je užitečné tuto skutečnost dopsat k popisu přeletu.

Pokud  nastane některý z výše uvedených případů (což je naprostá většina detekovaných narušení), pak nic nebrání v potvrzení, že let byl proveden v souladu s předpisy.


Pokud mi nepřijde e-mail se zprávou o detekovaném narušení, znamená to, že jsem nic neporušil?

V drtivé většině případů ano:) Ale nemusí to tak být.

Automatická detekce prostorů zasílá upozornění pouze v těchto případech:

 • bylo detekováno narušení prostorů typu CTR, TMA a LKP ve vzdušném prostoru České republiky
 • vertikální narušení je větší než 100 m

Detekce sice zaznamenává i narušení všech ostatních prostorů (včetně zahraničních), ale neupozorňuje na ně. Je na zodpovědnosti pilota vyhnout se při přeletu všem prostorům, které jsou právě aktivní a v nichž nemá co dělat. Dále, stejně jako může být výška v tracklogu "nadhodnocená" oproti správné tlakové výšce (což je nejčastější případ), může být za určitých podmínek posunutá i na opačnou stranu.


Kdo vidí data o mém detekovaném narušení?

Všechny informace o detekovaneném narušení jsou přístupné pouze pilotovi a organizátorovi soutěže. Nikdo další do systému nemá přístup ani nedostává ze systému žádné informace. Organizátor také nepodniká žádné akce či opatření pouze na základě detekovaného narušení, tj. nesupluje roli "policajta" či jakéhokoliv kontrolního orgánu.

V případě zjištění flagrantního a vážného narušení prostorů bude organizátor postupovat jako doposud, tj. preventivně vyřadí let z veřejného zobrazení a upozorní pilota.


Detail přeletu podrobně

Pro každý přihlášený výkon je možné zobrazit jeho "Detail" , který je rozdělen na informační textovou část a interaktivní mapovou část.

Co najdeme v textové části Detailu přeletu

V textové části detailu letu, kterou najdeme v levé části zobrazeného výkonu lze najít veškeré informace získané z dat tracklogu. Kromě pilota, typu PK či startoviště zde najdeme ke stažení soubory IGC a KML (pro zobrazení v programu Google Earth). Každá část letu je dále popsána v jednotlivých záložkách:

Detail letu

Popis letu - bude zobrazena, pokud přihlašující pilot uvedl další informace o přeletu.
Let, Trať, Start, Přistání - obsahuje základní data o jednotlivých částech letu.

Výškový profil letu a práce s nímVýškový profil

Pod mapovou částí je zobrazen výškový profil daného letu. Pokud na něj najedeš kurzorem myši, automaticky se aktuální pozice zobrazí ikonkou padáčku na mapě a zároveň v průhledném boxu v pravé části profilu. V případě, že na dané pozici klikneš, v mapě se zobrazí box se všemi údaji daného bodu.

Pokud v profilu klikneš pravým tlačítkem myši, zobrazí se jednoduché kontextové menu složené ze 3 tlačítek:

 • [+] kliknutím na horní tlačítko se dostaneš do o stupeň detailnějšího pohledu
 • [..] kliknutím na prostřední tlačíko se mapa vycentruje na aktuální pozici
 • [--] kliknutím na dolní tlačítko se dostaneš do do méně detailního pohledu

Tímto způsobem můžeš řídit pohyb po mapě aniž by myš opustila výškový profil letu.

Ovládání a pohyb po podkladové mapě

Mapová část detailu přeletu obsahuje dvě na sebe navázané části - vykreslený tracklog na podkladové mapě a výškový profil letu. Pro systém zobrazení podkladových map byl využit beta sevis Google Maps API upravený potřebám PGwebu.

 • Zobrazení souřadnic na mapě

Při jakémkoliv pohybu myší po mapě se bude automaticky v levé horní části zobrazovat aktuální souřadnicový údaj Tvojí pozice.


 • Volba mapových podkladů

Pro zobrazení tracklogu je možné zvolit výběr z několika mapových podkladů. V současnosti si lze vybrat:

 1. Topo XC - unikátní podkladová výšková (altitude) mapa XContest
 2. Alt Google - satelitní snímky americké agentury pro letectví a kosmonautiku (NASA). Vhodné zejména na prohlížení letů v horských oblastech
 3. Sat Google - satelitní snímky poskytované servisem Google Maps API
 4. G Earth [3D] - pohled ve 3D pomocí Google Earth pluginu (musí být nainstalován ve vašem prohlížeči)

Přepnutí mapového podkladu provedeš ovládacími prvky v pravé horní části mapy. Volba zobrazeného mapového podkladu je zvýrazněna tučným písmem.

Volba mapových podkladů

 

 • Zvětšení mapy na celou obrazovkuZvětšit na celou obrazovku

Pokud chceš zobrazit mapu s výškovým profilem na celou obrazovku, klikni na červenou lupu v pravé horní části mapy.

 


 • Pohyb mapou

Nejsnazší způsob, který umožňuje pohyb mapou, je kliknutím levého tlačítka myši do mapy a táhnutím (podobně jako když přetahujete soubory v počítači). Dále je možné využít grafických šipek v levé horní části mapy.

 • Přiblížení a oddálení mapy (zoomování)

Pro zoomování mapy lze použít grafická tlačítka v levé horní části mapy pod posuvníkem.

O projektu

V současnosti je systém pro ČPP pravděpodobně technicky a uživatelsky nejvyspělejším řešením pro přeletové soutěže tohoto typu a na dalším zdokonalování se neustále pracuje.

Z těch nejzajímavějších nástrojů používaných na webu ČPP lze uvést:

 • fixace, validace i optimalizace IGC tracklogů probíhá automaticky na serveru
 • automatická detekce, zda let byl letěn na území ČR, resp. Evropy
 • podrobný a přehledný detail konkrétního letu
 • zobrazování tracklogů s výškovým profilem v prostředí Google Maps API s možností pohybu po mapě
 • unikátní podkladová výšková mapa PGweb

Tým XContestHlavní partneři:

 logo Airdesign logo OZONE logo Easyfly.cz - Advance logo Niviuk logo UP logo Axispara logo NOVA logo MAC Para logo Sky paragliders

Partneři:

 logo Paraevoluce

Mediální partneři:

 logo PILOT - bulletin Letecké amatérské asociaceSections: