X C o n t e s t   2 0 2 4

Zapomenuté heslo?

Pravidla přidružených soutěží

Čokoládový klub kilařů

Kategorie

Soutěž je vypsána ve 2 kategorích:

 • Klub kilařů - skóre je určeno počtem letů >= 100 km
 • Klub 2kilařů - skóre je určeno počtem letů >= 200 km

Společná pravidla

 • vzdálenost je vždy určena jako volný let přes 3 OB
 • do skóre se započítavají max. 2 lety z jednoho letového místa. Letové místo musí být oficiální nebo běžně používané (v databázi XContestu). Pokud letové místo není v databázi XContestu a jedná se o oficiální nebo běžně používané, může být přidáno na základě žádosti pilota.
 • v případě rovnosti počtu letů rozhoduje vyšší maximální dosažená vzdálenost nejlepšího letu (VP přes 3 OB).

Účastníci

Všichni piloti přihlašující lety do ČPP.

Započítané lety

Všechny lety v ročníki ČPP nad 100, resp. 200 km.

Ceny

 • Klub kilařů - prvních 10 pilotů obdrží za každý započítaný přelet 1 čokoládovou zlatou cihlu. Pilot na 3. místě navíc+50% cihel, na 2. místě navíc +100%, na 1. místě navíc +200%.
 • Klub 2kilařů - prvních 5 pilotů obdrží za každý započítaný přelet 2 čokoládové zlaté cihly. Pilot na 3. místě navíc+50% cihel, na 2. místě navíc +100%, na 1. místě navíc +200%.

Příklad: Vítěz klubu kilařů se 14 započítanými lety obdrží 42 čokoládových zlatých cihel.

Partnerem soutěže je firma Čokoládovny Fikar s r.o.

Prázniny v luftě

Soutěž pro všechny piloty do věku 26 let včetně.

Pravidla

 • do soutěže jsou zařazeni všichni piloti do věku 26 let včetně (v roce 2018 tedy ročníky narození 1992 a mladší)
 • do soutěže jsou započítány pouze lety o prázdninách, tj. od 1.7. do 31.8. včetně
 • do soutěže jsou započítány pouze lety, které jsou celé nebo částečně nad územím České republiky
 • skóre je dáno součtem nejlepších letů pilota z každého dne prázdnin (max. tedy 62 letů, max. 1 nejlepší let za každý jednotlivý den)

Ceny

 • V sezóně 2019 bude rozděleno celkem 21000 Kč. V celkovém pořadí budou první 3 piloti odměněni následovně: 1. místo 7500 Kč, 2. místo 5000 Kč, 3. místo 2500 Kč. V pořadí žen budou první 3 pilotky odměněny následovně: 1. místo 3000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč.

Doplňková ustanovení

 • Pilot účastnící se ČPP je zařazen do soutěže automaticky na základě splnění podmínek účasti. Pilot, který se nechce zůčastnit soutěže, může organizátora ČPP požádat o vyřazení ze soutěže.
 • Převzetí odměny je podmíněno prokázáním totožnosti, zejména kvůli splnění podmínky věku.
 • Do skóre se započítávají i lety s nevalidním tracklogem. V případě pochybností však může být pilot s nevalidními lety vyřazen ze soutěže.


Hlavní partneři:

 logo UP logo Sky paragliders logo NOVA logo Niviuk logo MAC Para logo Easyfly.cz - Advance logo Axispara logo OZONE logo Airdesign

Partneři:

 logo Paraevoluce

Mediální partneři:

 logo PILOT - bulletin Letecké amatérské asociaceSections: